Tanssi-liiketerapiasta apua mielenterveyteen

Tanssi-liiketerapiassa oma keho tehdään tutuksi. Kuva: Danielle Cerullo, Unsplash

Tanssi-liiketerapia on taideterapiamuoto, jonka on tuoreen tutkimuksen mukaan havaittu helpottavan masennusoireita.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehtyyn kolmivuotiseen tutkimukseen osallistui 157 masennuksesta kärsivää työikäistä. Aihetta ei ole ennen tutkittu näin laajasti.

Tutkimuksen tulokset olivat myönteisiä. Masennuksen oireet vähenivät ja mieliala koheni 45 prosentilla osallistuneista eikä kenenkään vointi huonontunut.

Tutkittavat osallistuivat tanssi-liiketerapiaryhmään kaksi kertaa viikossa kymmenen viikon ajan. Useilla tutkittavilla oli hoitokontaktit ja masennuslääkitys, joita he jatkoivat tutkimuksen aikana.

Kehonkuvan edistäminen

Tutkittaville teetetystä kehonkuvakyselystä ilmeni, että masentuneilla kehollisen kärsimisen ja trauman muistot ovat tavanomaisia.

Taustalla saattaa olla vakavia kokemuksia, kuten lähisuhdeväkivaltaa, seksuaalista häirintää tai eri syistä syntynyttä häpeää omaa kehoa kohtaan. Tutkittujen kehonkuvassa tapahtui tanssi-liiketerapian aikana merkittäviä muutoksia.

Projektitutkija Päivi Pylvänäinen kertoo Ylen haastattelussa, että osallistujat kokivat oman kehonsa vähemmän epämukavana ja omaan kehoon tai lihavuuteen liittyvä inho väheni.

Tutkimusmatka omaan kehoon

Jessica Viitala on oululainen tanssi- liiketerapeutti, jolla on oma yritys Mielenliikkeet. Hän tarjoaa yksilö- ja ryhmäterapioiden lisäksi hyvinvointia tukevia ryhmiä odottajille, perheille ja ikäihmisille.

Viitala kuvailee tanssi-liiketerapiaa kehon ja mielen väliseksi yhteydeksi.

”Keho on kuin kartta, johon elämä on piirretty. Mielen kanssa auttaa, kun lähdetään kehon kautta etsimään tuntemuksia.”

Terapeutti toimii asiakkaalle peilinä, joka osaa tulkita kehon liikkeitä, ilmeitä ja eleitä. Hän voi esimerkiksi tehdä tulkinnan surusta ja lähteä tutkimaan sitä asiakkaan kanssa.

Lisäksi terapeutti on turvallinen kanssakulkija, joka on asiakkaan tukena vaikeissa asioissa. Terapeutin ja asiakkaan välinen luottamus on tärkeä.

”Ryhmäterapiassa korostuu vuorovaikutus. Toisilta saadaan vertaistukea ja huomataan, että ei olla yksin.”

Liikkumisen lisäksi tanssi-liiketerapiassa tehdään myös muuta luovaa, kuten piirretään ja kirjoitetaan.

Hoitomuoto enemmän esille

Ihmiset ovat edelleen melko tietämättömiä tanssi-liiketerapiasta, mutta Viitala uskoo näkyvyyden lisääntyvän.

”Tanssi sanana saattaa luoda pelkoa, että pitääkö osata tanssia. Todellisuudessa kyse on siitä, millaista liikettä keho haluaa tuottaa, jos haluaa”, Viitala selkeyttää.

Hän toteaa, ettei kaikille sovi perinteinen puheterapia ja hän toivoo sosiaali- ja terveysalalta rohkeutta ottaa mukaan uusia ja tutkittuja hoitomuotoja. Eri terapiamuotoja voidaan myös yhdistää.

”Kotona omassa kehossa”

Pitkään masennusta tai muuta mielenterveyshäiriötä sairastaneen keholliset oireet voivat olla voimakkaita.

”Esimerkiksi ahdistuneelle etsitään keinoja rauhoittaa itseään. Opitaan ennustamaan kehon oireita ennen kuin ne iskevät päälle.”

Tanssi-liiketerapian kautta asiakas oppii ilmaisemaan itseään ilman sanoja. Asiakas tulee terapian aikana tietoisemmaksi itsestään ja kasvaa henkisesti.

”Asiakas mahdollisesti oppii näkemään maailman valoisammin”, Viitala toteaa.

Lähteet:

Tanssi-liiketerapia helpottaa masennuksen oireita, vahvistaa tuore tutkimus: ”Omaan kehoon tai lihavuuteen liittyvä inho väheni”

Tanssi-liiketerapia vähentää masennuksen oireita

Mielenliikkeet

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*