Tilastokeskus paljastaa – näin suomalaisten vapaa-ajanvietto muuttui koronapandemian seurauksena

Koronapandemian jälkeen suomalaiset eivät ole enää käyneet kulttuuritapahtumissa entiseen tapaan. Kuva: Pexels

Tilastokeskuksen viimeisin elinolotilasto kuvaa yli 16-vuotiaiden suomalaisten elinolosuhteita vuonna 2022. Suomalaisten vapaa-ajanvietossa paljastui selviä koronan aiheuttamia mullistuksia. Samaistutko sinä alla oleviin muutoksiin?

1. Kulttuuritapahtumissa käyminen väheni voimakkaasti

Ennen koronapandemiaa suomalaisten käynti kulttuuritapahtumissa oli runsasta, mutta koronarajoitukset katkaisivat nousujohteisen kehityksen. Pandemian loputtua paluuta koronaa edeltävälle tasolle ei ole saavutettu.

Kulttuuritapahtumiksi luetaan elokuvat, konsertit, museot, urheilutapahtumat ja elävät esitykset, kuten tanssinäytökset. Kaikkien tapahtumien suhteen kävijämäärät olivat vuonna 2015 selvästi viime vuotta suuremmat. Suurin muutos on tapahtunut elävien esitysten suhteen: kun vuonna 2015 konserteissa ja tanssiesityksissä oli käynyt 24 % suomalaisista, oli osuus vuonna 2022 vain 6 %.

2. Sukulaisten tapaaminen vähentyi merkittävästi

Sukulaisten tapaaminen on vähentynyt merkittävästi. Vuonna 2006 yli puolet suomalaisia tapasi sukulaisiaan vähintään kerran viikossa, kun taas vuonna 2022 niin teki vain noin kaks viidestä suomalaisesta. Eniten sukulaisia tapasivat maatalousyrittäjät ja vähiten opiskelijat.

Tilastokeskuksen mukaan koronalla on vaikutusta muutokseen, mutta se ei ole ainoa syy. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että eristäytyneemmät lähisuhteet ovat trendi lähes kaikissa länsimaissa. Puhelimen ja verkon välityksellä tapahtuva yhteydenpito on sen sijaan pysynyt kutakuinkin ennallaan.

3. Ystäviä tavataan vähemmän kasvokkain

Suomalaiset eivät tapaa enää ystäviään niin usein kuin aiemmin. Laskusuhdanne on huomattu jo aiemmin, mutta koronapandemian aiheuttama muutos on silminnähtävä.

Erityisesti nuoret aikuiset näkevät ystäviään kasvokkain huomattavasti vähemmän, kuin aiemmin. Vuonna 2006 yhdeksän kymmenestä nuoresta tapasi ystäviään viikoittain. Vuonna 2022 näin teki enää seitsemän kymmenestä. Tästä huolimatta eri sosiaaliekonomisista ryhmistä opiskelijat tapaavat ystäviään eniten, kun taas eläkeläiset vähiten.

4. Yksinäisyys on lisääntynyt

Koronan myötä yksinäisyyttä koki yhä useampi. Viidessä vuodessa yksinäisyyttä kokevien määrä kasvoi lähes kymmenen prosenttiyksikköä: vuonna 2022 noin 30 % koki yksinäisyyttä koko ajan tai suurimman osan ajasta. Eniten yksinäisyyttä kokivat yksin asuvat suomalaiset.

Yksinäisyyden lisäksi myös ulkopuolisuudentunteen kokeminen lisääntyi. Sitä voi olla esimerkiksi tunne siitä, ettei koe kuuluvansa yhteiskuntaan tai pääsevänsä palveluiden piiriin. Myös työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa voi kokea ulkopuolisuuden tunnetta.

Vuonna 2022 ulkopuolisuuden tunnetta koki 15 % suomalaisista, ja eniten sitä kokivat yli 85-vuotiaat. Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteen lisääntymisestä huolimatta yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kokee itsensä onnelliseksi.

Lähde: Tilastokeskus

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*