Syrjimätön sanasto ravistelee keskustelukulttuuria

Jokaisella ihmisellä oikeus tulla kohdatuksi kunnioittavasti. (Kuva: Pixabay)

Suomen Autismikirjon Yhdistys julkaisi syyskuussa 2022 uuden autismi- ja neurokirjon sanaston, Syrjimätön sanasto. Yhdistyksellä on ollut käynnissä Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen – hanke, ja sanasto syntyi hankkeen tuloksena. Valmiin sanaston tarkoitus on saada yhteisöllisesti luodut käsitteet yleiseen käyttöön ja esitellä kunnioittava ja kaunis tapa puhua neuromonimuotoisuudesta. Suomen Autismikirjon yhdistys toivoo syrjimättömän sanaston pääsevän yleiseen käyttöön.

Kouluissa on tärkeää huomioida myös neuromonimuotoiset lapset ja nuoret. Tiernan koulun rehtori Niina Oksman kertoo resurssien koulussa olevan erilaisten oppijoiden huomioimiseen muita kouluja erilaisemmat. Ryhmässä huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet opetusta suunnitellessa. Oppilaita on ryhmässä noin neljästä kuuteen ja ryhmä sisältää erityisopettajan sekä oppilaiden tarpeiden mukaan yhden tai useamman koulunkäynninohjaajan.

”En ollut aiemmin kuullut syrjimättömästä sanastosta, mutta kiinnostus tutustua siihen heräsi.” Oksman toteaa kiinnostuneena.

Sanasto heijastelee ihmisten omia kokemuksia

Sanaston laatimisen taustalla on merkittävä syy. Sanaston kokoaja, ASY:n asiantuntija ja Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeen koordinaattori Niina Kettunen kertoo Ylen haastattelussa kielen olevan lähtökohtaisesti ongelmavetoista. Yhteisössä on jo pitkään tiedostettu, että neuromonimuotoisuutta käsittelevä ja koskeva puhe on ollut monin paikoin leimaavaa, puutteellista ja vanhentunutta.

Sanastossa halutaan korostaa erilaisuutta rikkautena. Sanasto koottiin keskustelemalla ja keräämällä sanalistaa Discordissa neurokirjotyhteisön kanssa. Määritelmiä muokattiin vielä myöhemmin työryhmässä, joka koostui autismikirjon ihmisistä, kielitieteilijöistä ja muista asiantuntijoista. Sanasto kääntää monia englanninkielisiä termejä suomen kielelle ensimmäistä kertaa. Sanaston sanat painottuvat tällä hetkellä autismin termeihin, mutta sanastoa olisi tarkoitus täydentää esimerkiksi ADHD-termeillä.

Yhteisö ja työryhmä toivoo, että sanasto otettaisiin käyttöön kaikkialla henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on saavuttaa kaikkia arvostava ja huomioiva keskustelukulttuuri.

Avoin keskustelu ja sanavalinnat edesauttavat muutosta

Oppilaiden keskuudessa on myös hyvä lisätä tietoisuutta ihmisten eroavaisuuksista. Oksmanin mukaan avainasemassa on avoin keskustelu lasten kanssa.

”Kerrotaan asioista niiden oikeilla nimillä, vältetään diagnoosikeskeisyyttä ja annetaan ääni ihmisille, joita asia koskettaa.” Oksman kertoo.

Oksman painottaa myös aikuisten vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Se, miten ja millä sanoilla aikuiset puhuvat ihmisistä ja asioista ovat suoraa esimerkkiä lapsille.

Lähteet: Yle:”Minä en ole mitään muuta kuin häiriö!” tokaisi ADHD-diagnosoitu tytär – uusi neurokirjon sanakirja auttaa irti ongelmapuheesta

Autismin ja neurokirjon uusi, syrjimätön sanasto on julkaistu

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*