Syrjäytyminen yleistä erityisesti nuorten miesten keskuudessa – apua läsnäolosta

Yhteenkuuluvuuden tunne ehkäisee syrjäytymistä. Kuva: Pixabay

Moni suomalainen nuori mies on syrjäytynyt, vaikka syrjäytyneiden määrä onkin vähentynyt parina viime vuonna.

Tasa-arvotiedon keskuksen mukaan nuorten miesten syrjäytyminen johtuu muun muassa koulutuksen puutteesta, työttömyydestä, asunnottomuudesta ja päihdeongelmista.

Työttömiä miehiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 94 000. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran selvityksestä käy ilmi, että suurin osa kodittomista on miehiä.

Syrjäytyminen aiheuttaa osaltaan syntyvyyden laskua. Naiset pääsevät miehiä helpommin korkeakouluihin ja muuttavat koulupaikkojen perässä kasvukeskuksiin. Tämän myötä miesten on vaikeaa löytää samassa elämäntilanteessa olevaa kumppania kotipaikkakunnaltaan.

Apua olemalla läsnä

Oulun Poikien Talon ohjaaja Joonas Koskela työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten kanssa. Poikien Talolle ohjautuu erityisesti yksinäisiä, kiusattuja ja ulkopuoliseksi itsensä tuntevia nuoria.

”Aihe on laaja ja monisäikeinen. Mielestäni kaikki lähtee ensisijaisesti kotoa ja perheestä”, Koskela toteaa.

Perheen rooli on nuoren miehen elämässä hänen mukaansa tärkeä. Se, millaisia vaatimuksia pojille asetetaan ja onko tunteiden näyttäminen hyväksyttyä perheessä, vaikuttaa nuorten miesten aikaiseen kehitykseen.

Myös yhteiskunta tuo omat haasteensa. Vaikka avoimuus on lisääntymässä, näkyy pärjäämisen ja vaikenemisen kulttuuri Koskelan mukaan nuorissa.

”Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista on luoda tunne kuuluvuudesta ja yhteisö. Talomme pohja-ajatus on luoda tila, missä pojat ja miehet saavat tuntea kuuluvansa johonkin porukkaan.” 

Nuoria tulisi tukea koulussa

Koskela kertoo, kuinka heillä on noussut esiin emotionaalinen yksinäisyys ja kuinka merkittäviä todelliset ihmissuhteet ovat syrjäytymisen estämiseksi. 

”Ihmisillä ei ole aikaa todella kohdata toisiaan aidosti.”

Koskelan mukaan yksi syrjäytymistä ehkäisevä keino olisi tunnekasvatuksen lisääminen ja jakaminen jokaiselle koulutusasteelle. Esimerkiksi teini-ikäiset tarvitsisivat tukea tehdessään monia elämänsä tärkeimpiä päätöksiä nopeassa tahdissa. Yläaste ja toinen aste muokkaavatkin nuoria ja heidän loppuelämäänsä Koskelan mukaan paljon. 

Varhaiskasvatusta ja alakoulua ei kannata niitäkään unohtaa. Nyt kun opetukselta leikataan, ryhmäkokoja suurennetaan ja itsenäiseen opiskeluun painostetaan entistä enemmän, on tärkeää olla lasten ja nuorten tukena ja tarjota tunnekasvatusta sekä emotionaalista tukea. Koskelan mielestä koulujen tulisi saada lisää resursseja näiden asioiden ylläpitämiseen.

”Tärkeintä on saada nuoressa miehessä aikaan tunne kuuluvuudesta. Löytää joku, joka uskoo muhun.”

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*