Suomalaisnuorten matematiikan taidot ovat tasaisesti laskussa

Matematiikkaa lasketaan kouluissa enemmän ja enemmän tietokoneita käyttäen. Kuva: Veeti Kotajärvi

Yhdeksäsluokkalaisten matematiikan osaaminen on heikkenemään päin. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) oppimistulosarvioinnista nähdään, kuinka arviointien alkamisvuodesta 1998 lähtien matematiikan osaaminen on ollut suomalaisilla nuorilla laskussa.

Aiempina vuosina keskiverrot ovat muodostaneet merkittävän enemmistön. Tämän vuoden oppimistulosarvioinnissa oppilaiden matematiikan osaaminen ei jakaudu normaalisti vaan muodostuu selkeästi kolme erillistä populaatiota: erittäin hyvin menestyvät, keskiosaajat ja heikosti menestyvät. Osaamisen ääripäät ovat eriytyneet toisistaan selvemmin kuin aiemmissa mittauksissa; koulutuksellinen tasa-arvo ei siis toteudu Suomessa yhtä hyvin kuin aiemmin.

Ääripäiden ero on kuitenkin selkeästi selitettävissä. Koronapandemian takia etäkoulu sopi osalle mahdollisesti hyvin, mutta osa oppilaista jäi ilman tukea, jota he olisivat tarvinneet. Kokeissa vastaamisen tekniikka on vaihtelevaa oppilaiden välillä. Yksittäisten matemaattisten taitojen osalta esimerkiksi ohjelmointia osataan heikosti joissain kouluissa ja erittäin vahvasti toisissa kouluissa.

Pelkästään kouluarvosanat kuvaavat heikosti osaamisen tasoa. Arvosanan 10 keskitasolle yltävä oppilas olisi ehkä voinut toisessa koulussa saada arvosanakseen 8 tai vain 7, Karvin julkistamistilaisuuden mukaan. Pojilta vaaditaan enemmän osaamista kuin tytöiltä eli tytöille annetaan helpommin korkeampi arvosana. Tähän oppilasarvioinnin ongelmaan pyritään tekemään muutos, tänä vuonna käyttöön otettujen arvosanakriteerien myötä.

Tyttöjen ja poikien, suomen- ja ruotsinkielisten sekä kuntaryhmien välillä ei kuitenkaan ole merkittäviä eroja osaamisessa. Parhaimmin menestyneistä oppilaista tyttöjä on vähemmän kuin poikia. Tilanne on parantunut aiemmista vuosista, mutta ei vieläkään ole optimaalinen.

Karvi: Matematiikkaa Covid-19-pandemian varjossa – Matematiikan osaaminen 9. luokan lopussa keväällä 2021

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*