YTHS täyttää hoitotakuun paremmin kuin Oulun kaupunki

YTHS:n pohjoisella vastuualuella ei ollut hoitotakuun ylityksiä vuonna 2022. Kuva: Rami Ranta

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) pystyy toteuttamaan hoitotakuun palveluissaan. Oulun kaupungilla sen sijaan on ongelmia etenkin suun terveydenhuollon ja mielenterveyspalveluiden hoitotakuussa pysymisessä.

Kiireettömän yleisterveyden hoidon tilanne YTHS:n ja Oulun kaupungin terveyspalvelujen välillä on samankaltainen. Oulun kaupungin terveyskeskuksien kiireettömässä ajanvarauksessa jonotettiin lääkärille kesäkuun ja marraskuun välillä keskimäärin 39,6 vuorokautta. YTHS:n vastaava keskimääräinen jonotusaika samana ajanjaksona oli 39,5 vuorokautta. Terveyskeskuksissa hoitajalle jonotettiin kesäkuun ja marraskuun välillä keskimäärin 26 vuorokautta, kun taas YTHS:n keskimääräinen jonotusaika oli reilu 29 vuorokautta.

Suun terveydenhuollon suhteen Oulun kaupunki on reilusti YTHS:ää hitaampi. Oulun kaupungin jonotusaika suunterveyden palveluissa oli koko viime vuoden aikana 7–8 kuukautta, kun YTHS puolestaan pysyi hoitotakuussa. YTHS:n suunterveyden kiireettömään hoitoon sai jonottaa YTHS:ltä saatujen tietojen mukaan keskimäärin 101 päivää eli reilu kolme kuukautta.

Mielenterveyden palvelut niin ikään toteutuvat YTHS:llä paremmin kuin Oulun kaupungilla. Viimeisen kuuden kuukauden aikana YTHS:llä mielenterveyden palveluihin pääsi joko viikon tai kuukauden sisällä. Hoitotakuun ylityksiä YTHS:llä ei siis ole tapahtunut minkään palvelun osalta. Julkisia tietoja hoitotakuun toteutumisesta Oulun kaupungin mielenterveyspalveluissa ei löydy, mutta kaupungin terveydenhuollon erityispalvelujen palvelupäällikkö Marjo Kiviniemi kommentoi jonoja.

’’Ikävä kyllä Oulun kaupunki ei ole pystynyt täyttämään hoitotakuuta aikuisten mielenterveyspalveluiden osalta. Jonoja on purettu muun muassa ostamalla palveluja yksityiseltä sektorilta. Jonoja puretaan jatkossa myös pilottivaiheessa olevalla terapianavigaattorilla, josta kaupunki ei vielä ole julkisesti tiedottanut.’’

YTHS:n pohjoisen palvelualueen aluejohtaja Juha Tiainen kommentoi YTHS:n yleisterveyden, suun terveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen jonotusaikoja.

’’Samaa problematiikkaa on kuin muilla toimijoilla. Palvelukysyntä on suurta, ja yleinen terveydenhuollon resurssi- ja rekrytointitilanne on heikko. YTHS on tästä huolimatta pystynyt täyttämään jo hoitajatarpeen ja lääkäreiden osalta päästään pikkuhiljaa eroon vuokratyövoimasta.’’

YTHS täyttää hoitotakuun paremmin kuin Oulun kaupunki

Tiainen kertoo, että YTHS kohtaa kaksi erityisestä piikkiä asiakasruuhkissa. Ensimmäinen piikki on lukuvuoden alussa, syys-, loka- ja marraskuussa, ja toinen taas helmi- ja maaliskuussa. Flunssakaudet kuormittavat toimintaa, kuten myös uusien opiskelijoiden saapuminen. Tiainen neuvoo varaamaan aikoja ruuhka-aikojen ulkopuolelle kiireettömissä asioissa, kuten rutiininomaisissa hammastarkastuksissa.

Koronavirus on aiheuttanut omat haasteensa YTHS:n tilanteelle. Mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut 3,5-kertaiseksi vuodesta 2019. Henkilökunnan lyhyitä poissaoloja on vaikea sijaistaa, sillä koronavirukselle ominaisen viikon tai kahden poissaolon aikana perehdytystä ei ehditä järjestämään.

Aamulehti uutisoi YTHS:n keskisen palvelualueen työvoimapulasta ja haasteista rekrytoinnissa. Uutisoinnin mukaan tilanne on johtanut siihen, että julkisesta terveydenhuollosta on saanut YTHS:ää nopeammin vastaanottoajan kiireellisessä tarpeessa.

Tiainen muistuttaa, että YTHS:llä ei ole akuuttivastaanottoa, vaan akuutit asiat hoidetaan kunnan terveyskeskuksissa. Tiainen kuitenkin myöntää, että kiireellisissä tapauksissa, jotka eivät vielä täytä akuuttivastaanoton merkkejä, hoitoa saattaa toisinaan saada nopeammin julkiselta puolelta.

Asiakasmaksu toisen perään

Kunnallisten terveyskeskusten yleislääkärivastaanottojen asiakasmaksut voivat nousta vuodessa korkeintaan 61,8 euroon, ja YTHS:n vuoden 2023 korkeakouluopiskelijalle pakolliset kalenterivuoden maksut ovat 73,6 euroa. Jos korkeakouluopiskelija joutuu hakeutumaan akuutissa asiassa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, voi opiskelija joutua maksamaan päällekkäin YTHS:n terveydenhoitomaksun ja terveyskeskuksen asiakasmaksuja. Tiainen ei kommentoi sitä, onko tilanne korkeakouluopiskelijalle epäoikeudenmukainen.

YTHS:n terveydenhoitomaksu peritään korkeakouluopiskelijalta lukukausittain. Opiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla katetaan 23 prosenttia YTHS:n kokonaisrahoituksesta. Loput 77 prosenttia rahoittaa valtio.

Mikä on hoitotakuu?

  • Hoitotakuu tarkoittaa, että kunnalla tai muulla terveydenhuoltoyksiköllä on velvollisuus järjestää kuntalaisilleen kiireettömän hoidon saatavuus määrätyssä ajassa.
  • Korkeakoulujen opiskelijaterveydenhuolto kuuluu YTHS:lle, ja hoitotakuu pätee myös siinä.
  • Hoitotakuun mukaan asiakkaan tulee saada välittömästi yhteys terveydenhuoltoyksikköön.
  • Viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta on tehtävä hoidontarpeen arviointi.
  • Arvioinnissa tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa seuraavan kolmen kuukauden aikana. Suunterveyden osalta hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden aikana.

Hoitotakuu YTHS:n palveluissa

Hoitotakuun toteutuminen Oulun kaupungissa

STM: Hoitoon pääsy (hoitotakuu)

Aamulehti: Mitä ihmettä tapahtuu YTHS:llä? Lääkäripula on niin huutava, että opiskelijoiden on jonotettava kiireettömiä aikoja kuukausia

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*