Oulun uusi kaupunkistrategia valmistumassa – OYY ja ONE nuorten ja opiskelijoiden puolestapuhujina

Valmiin kaupunkistrategian on määrä tulla kaupunginvaltuuston käsittelyyn tammikuussa. Kuva: Jenna Westerlund

Oulun uusi kaupunkistrategia tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn tammikuussa 2022. Strategiaa on suunniteltu vuorovaikutuksessa päättäjien ja asukkaiden kesken vuodesta 2017 lähtien. Uuden kaupunkistrategian tavoitteena on vauhdittaa kestävää kasvua ja luoda yhä vetovoimaisempaa Oulua. 

Kaupunkia pyritään strategian mukaan kehittämään sivistyksen avulla ja erityisesti nuoriso- ja opiskelijalähtöisesti. Tämän vuoksi viimeisimmässä strategiaseminaarissa kuultiin Oulun nuorisovaltuuston ONE:n sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan OYY:n puheenvuorot.  

Huoli mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja ihmislähtöisyyden puuttumisesta 

OYY:n puheenjohtajan Olli Joen mukaan uudessa strategiassa keskitytään laajemmin eri teemoihin kuin aikaisemmassa strategiassa. Kulttuuripääkaupunkihanke on strategian kantava teema, mutta kansainvälisyys, hyvinvointi ja kestävä kehitys ovat myös vahvasti esillä. OYY halusi puheenvuorossaan korostaa korkeakouluopiskelijoiden suurta määrää Oulussa. Tämän vuoksi opiskelijat ja nuoret tulisi OYY:n ja ONE:n mielestä huomioida vahvemmin kaupunkistrategiassa. 

OYY:n ja ONE:n puheenvuoroissa välittyi tunne siitä, että strategialuonnoksesta puuttui ihmislähtöisyys, kunnianhimo ja inhimillisyys. He nostivat esiin erityisesti nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen teemat, joiden he haluavat näkyvän lopullisessa strategiassa vahvemmin kuin luonnoksessa. 

“ONE halusi korostaa etenkin mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja niiden välitöntä tarvetta”, kertoo Oulun nuorisovaltuuston jäsen Siiri Ruokola Vinkka News:lle. Esiin nousi yhteinen huoli siitä, aiotaanko mielenterveyspalveluihin laittaa lisää resursseja vai annetaanko jonojen kasvaa entisestään.  

Opiskelijoiden ja nuorten äänitorvina toimineet OYY ja ONE haluavat päättäjiltä konkreettisia toimia tyhjien lupausten sijaan. 

Oulussa opiskelee reilut 20 000 korkeakouluopiskelijaa. Kuva: Jenna Westerlund.

Tavoitteena luoda kasvava ja kansainvälinen keskus 

“Oulun kaupunki pyrkii tekemään jatkossa yhä tiiviimpää yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä ammattiopiston kanssa”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala vastaa liittyen opiskelijoiden huomioimiseen. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Oulun veto- ja pitovoimaa sekä lisätä oppilaitosten houkuttelevuutta. 

Tulevaisuudessa Oulu tähtää kansainväliseksi ja kasvavaksi pohjoisen keskukseksi. Korkeakouluihin pyritään saamaan lisää kansainvälisiä opiskelijoita monipuolisen koulutustarjonnan avulla, ja kaupunki pyrkii luomaan parempia edellytyksiä työllistymiseen Oulussa niin opintojen aikana kuin välittömästi niiden jälkeenkin. Tällöin opiskelijoiden ei tarvitse muuttaa töiden perässä muualle. 

Haastattelussa kaupunginjohtaja Laajala kertoo myös, että Oulu pyrkii kehittämään ja laajentamaan kaupunkikeskusta, jotta alueelle saadaan lisää nuorten toivomaa urbaania kaupunkielämää. Opiskelijoille on suunnitteilla edullisia asumiskeskuksia hyvien yhteyksien varrella. Strategiassa näkyy myös selkeät ja hyvät tavoitteet liittyen kestävään liikkumiseen. Tavoitteena on muun muassa lisätä joukkoliikenteen sujuvuutta ja rakentaa uusia baanaverkostoja.

Ouka: Kaupunkistrategian valmistelu etenee

Ouka: Oulun kaupunkistrategia

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*