Ilmastonmuutos ja epätasa-arvo huolenaiheina arktisen alueen nuorten keskuudessa

Oulussa Valtioneuvoston järjestämään kiertueeseen kuului nuorten työpajojen lisäksi avoin keskustelutilaisuus Kulttuuritalo Valveen H20 Konstila –kahvilassa. Kuva: Jenna Westerlund

Oulussa järjestettiin tiistaina 30. marraskuuta nuorille suunnattu tapahtuma, jossa opiskelijat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä osallistuivat työpajoihin, minkä jälkeen EU:n tulevaisuutta pohdittiin paneelikeskustelussa. Lisäksi samana päivänä kuultiin kansalaisten mielipiteitä Euroopan Unionista avoimessa keskustelutilaisuudessa, joka käytiin eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen johdolla. 

Tapahtumat kuuluivat Eurooppa olemme me -kiertueeseen, joka on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Suomessa ministerit kiertävät ympäri maata kuulemassa eri-ikäisten ajatuksia ja toiveita liittyen Euroopan tulevaisuuteen. Kiertueeseen kuuluu avoimia keskustelutilaisuuksia, kaikille avoin verkkofoorumi sekä erilaisia nuorten työpajoja ja paneelikeskusteluja. 

Tulevaisuuskonferenssiin liittyvän kiertueen aikana käydään aktiivista keskustelua kansalaisten ja päättäjien välillä kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Euroopan alueen asukkaiden näkökulmia puidaan tulevaisuuskonferenssin täysistunnossa keväällä 2022. 

Avoimessa keskustelutilaisuudessa kysymyksiin olivat vastaamassa Tytti Tuppurainen, tulevaisuuskonferenssin kansalaisedustaja Ninni Norra sekä Oulun nuorisovaltuuston Adalmiina Irvankoski. Keskustelua johdatteli Simo Kekäläinen. Kuva: Jenna Westerlund 

Optimismi nousi haasteiden vastapainoksi 

Nuoret nostivat työpajoissa esiin suuria haasteita liittyen ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä tasa-arvoon. Eurooppaministeri Tuppurainen kertoi, kuinka työpajojen tuloksista välittyi kaikesta huolimatta optimistinen asenne tulevaisuutta ajatellen: “Nuorilla on valmiudet lähteä ratkaisemaan ongelmia, vaikka haasteet ovat suuria.” 

Yksi eniten puhuttaneista aiheista oli odotetusti ilmastonmuutos. Keskusteluun osallistuneita arktisen alueen nuoria huolestutti ennen kaikkea se, kuinka ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään heidän kotiseuduillaan. He vaativat nopeita ilmastotoimia ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kaikilla osa-alueilla. 

Puhetta käytiin myös koulutusmahdollisuuksista sekä niiden kehittämisestä. Oulun nuorisovaltuuston edustaja Adalmiina Irvankoski selitti, kuinka oululaiset nuoret toivovat pääsevänsä vaihto-opiskelemaan Eurooppaan: 

“Vaikka suomalaiset arvostavat luontoa ja sen puhtautta sekä turvallisuutta, he kokevat Suomen olevan liian pieni valtio. Nuoret haluavat kokemuksen suurkaupungeissa elämisestä sekä sitä kautta laajemmat koulutus- ja harrastemahdollisuudet.” 

Euroopan nuorison teemavuosi 

Osana tulevaisuuskonferenssia Euroopan unionin tavoitteena on ollut kerätä nuoria yli valtiorajojen keskustelemaan heille tärkeistä teemoista. “Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on lanseerannut vuoden 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi”, Tuppurainen toteaa.  

Teemavuosi näkyy esimerkiksi Erasmus+-ohjelman budjetin kasvuna. Erasmus+ on Euroopan unionin ohjelma, joka tarjoaa nuorille ja opiskelijoille mahdollisuuden kansainvälistymiseen ja rahoitusta esimerkiksi opiskeluun Euroopan sisällä. Budjetin kasvattaminen vastaa osittain työpajoissa pohdituttaneisiin koulutuskysymyksiin, ja yhä useampi opiskelija pääseekin tulevaisuudessa opiskelemaan ulkomaille Euroopan unionin tukemana. 

“Euroopassa on haluttu panostaa nuorten opiskelumahdollisuuksiin sekä nuorisojärjestöjen toimintaan. Tapahtuma Oulussa osoitti myös sen, että nuorten ääni saadaan esille ja heidän mielipiteitään myös kuunnellaan”, Tuppurainen summasi. 

Ouka: Kiertuetapahtumat Oulussa

Valtioneuvosto: Eurooppa olemme me -kiertue

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*