Haukiputaantiellä sattui neljän auton peräänajokolari

Onnettomuudessa kolme neljästä henkilöstä loukkaantui. Kuva: Pixabay

Haukiputaantiellä sattui neljän auton peräänajokolari eilen keskiviikkona noin klo 14. Tapahtumapaikka oli Kiiminkijoen sillan pohjoispuolella.

Onnettomuudessa oli osallisena neljä henkilöä. Heistä kolme loukkaantui tai sai vammoja. Kaksi kuljetettiin ensihoidon kyydillä tarkistukseen ja kolmas muulla kyydillä. Neljännelle henkilölle ei ole tullut vammoja.

Poliisin johtokeskuksen mukaan ketjukolarointia tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena, Kaleva uutisoi. Poliisi kertoo myös törmäyksien tapahtuneen viimeisenä ajaneen auton osuttua vauhdilla edellään olevaan. Seuraavat autot ovat osuneet toisiinsa törmäyksen seurauksena.

Kaleva kertoo poliisin arvioineen, että tapahtumahetkellä perään ajetut ajoneuvot ovat olleet pysähdyksissä tai nopeudet ovat olleet pienet.

Kaksi kolariautoista oli tapahtuman jälkeen siinä kunnossa, että ne pystyttiin ajamaan pois paikalta. Muut autot jäivät odottamaan hinausta.

Pelastus- ja raivaustyöt saatiin päätökseen niin, että klo 15.38 tilanne oli paikalla jo ohi.

Valtatie 4:n korjaustyöt aiheuttavat ruuhkia Haukiputaalla – onnettomuuksia ei tiedossa

Nelostielle Kiiminkijoen siltaa uusitaan, jonka vuoksi liikenne on kulkenut kesästä saakka väliaikaisen kiertotiesillan kautta.

Nyt kiertotiellekin on tehty kiertotie, sillä kiertotiesillan välituki on rikkoutunut Kiiminkijokeen ja silta uhkaa romahtaa. Silta on tällä hetkellä poissa käytöstä ja liikenne tieosuudella keskeytetty.

Liikenne ohjataan kiertotielle, joka kulkee Haukiputaan Jokikylän kautta. Valtatien sulkeminen liikenteeltä on aiheuttanut ruuhkia Haukiputaalla muillakin teillä. Kalevan mukaan Poliisi kertoo, että ruuhkista aiheutuvia onnettomuuksia ei ole tullut tietoon.

Sillan korjauksen tarkkaa kestoa ei vielä tiedetä.

Lähteet:

Rantapohja: Neljän henkilöauton peräänajokolari Haukiputaalla

Kaleva: Neljän auton ket­ju­ko­la­ria Hau­ki­pu­taan­tiel­lä tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na – on­net­to­muu­des­sa oli osal­li­se­na neljä hen­ki­löä

Ne­los­tie on poikki Oulussa – vä­li­ai­kai­nen työ­maa­sil­ta on vau­rioi­tu­nut Kii­min­ki­joen koh­dal­la Hau­ki­pu­taal­la ja lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*