Miesvalta jatkuu korkeakoulujen johtoasemissa

Korkeakoulujen ylin johto on miesvoittoista, vaikka naiset muodostavat enemmistön opiskelijoista. Kuva: Pixabay.

Akava Worksin teettämässä ja julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallinnan sukupuolijakaumaa.

Suomessa on 13 yliopistoa ja vain neljässä niistä on Helsingin Sanomien julkaiseman selvityksen mukaan tällä hetkellä naisrehtori .

Helsingin ja Tampereen yliopistoissa, Åbo Akademissa ja Svenska handelshödskolanissa on nainen rehtorina. Kaikista Suomen yliopistoista kolmasosassa on naisrehtori. Hallituksissa, yliopiston ylimmissä päättävissä elimissä naisia on hieman yli kolmannes.

Ammattikorkeakouluja löytyy Suomesta 24 ja niistä kuudessa on nainen rehtorina. 

Lapin ammattikorkeakoulussa, Metropoliassa, OAMK:ssa, Savoniassa, VAMK:ssa ja Arcadiassa on naisrehtori. Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakoulujen rehtoreista neljännes on naisia. Hallituksissa reilut 40 prosenttia on naisia.

Suunnitelmia laaditaan, mutta toimenpiteisiin ei ryhdytä

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi kesäkuussa selvityksen korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Kaikista Suomen korkeakouluista vajaalla puolella on käytössään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tasa-arvolain vaatimuksia suunnitelmien osalta ovat esimerkiksi tasa-arvon edistäminen, palkkatasa-arvon saavuttaminen ja selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta.

Selvityksen mukaan tasa-arvolain vaatimukset täyttyvät joka neljännessä korkeakoulussa. 

Useimpien korkeakoulujen suunnitelmissa tavoitteet määritellään ja toimenpiteet kirjataan selkeästi, mutta jäävät siitä huolimatta usein abstrakteiksi periaatteiksi tai liian yleiselle tasolle. Esimerkiksi jotakin asiaa, kuten palkkatasa-arvon parantamista, sanotaan tarkasteltavan, mutta sen toteutuksesta ei kerrota tarkemmin.

Myös arviot aiempien toimenpiteiden toteutumisesta ovat usein puutteellisia tai niistä ei ole mainittu lainkaan.

Korkeakoulujen sukupuolijakaumaa käsittelevän selvityksen mukaan yliopistojen hallinnon sukupuolijakauma on merkittävä tasa-arvo-ongelma. Ammattikorkeakoulujen hallinnossa tilanne on varsin tasa-arvoinen, mutta miesvaltaisuus rehtoriasemissa on huomattava tasa-arvo-ongelma.

Lähteet:

Selvitys: Korkeakoulut ovat yhä tiukasti miesten johtamia

Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa

Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Ammattikorkeakoulut Suomessa

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*