Opintotukiuudistus astuu voimaan elokuussa

Kuva: Pixabay

Viime keväänä valtio päätti leikata opintorahasta 122 miljoonaa euroa. Yksittäisen opiskelijan kohdalla tämä tarkoittaa noin 90 euron kuukausittaista menetystä. Tätä kompensoidaan nostamalla opintolainan kuukausittainen osuus 400 eurosta 650 euroon. Lisäksi opintotukeen sisältyvä asumislisä lakkautetaan, ja opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin.

Merkittävin ero asumisen tuessa on, että yleinen asumistuki maksetaan ruokakunnalle henkilökohtaisen etuuden sijaan. Kelan opintotukiryhmän vastaavan suunnittelijan Ilpo Lahtisen mukaan ruokakuntakäsite on ongelmallinen.

”Eduskuntakäsittelyn aikana kansanedustajatkin kiinnittivät asiaan huomiota ja edellyttivät, että mietitään, voisiko yleisen asumistuen ruokakuntakäsitettä jollakin tavalla muuttaa”, Lahtinen kertoo.

Vuokrasopimus ratkaisee

Asumistuki on mahdollista saada henkilökohtaisena, jos asukkailla on erilliset vuokrasopimukset ilman yhteisvastuulauseketta. Yhteisvastuu tarkoittaa, että muut asukkaat ovat yhdessä vastuussa koko vuokrasta, jos yksi jättää sen maksamatta. Useat vuokranantajat edellyttävät tätä menettelyä. Sama koskee myös alivuokrasopimuksia.

”Esimerkiksi niin, että parempituloinen on päävuokralainen, ja hän tekee alivuokrasopimuksen pienempituloisten opiskelijoiden kanssa. Silloin asumistuki maksetaan myös henkilökohtaisesti”, Lahtinen sanoo.

Avo- tai avioliitossa elävät katsotaan aina samaan ruokakuntaan kuuluviksi, riippumatta siitä millaiset vuokrasopimukset heillä on. Eri sukupuolta olevien oletetaan automaattisesti asuvan avoliitossa. Sukupuolineutraalin avioliittolain astuessa voimaan, tämä laajenee koskemaan myös samaa sukupuolta olevia. Heidän on pystyttävä todistamaan, etteivät ole avoliitossa. Lahtisen mukaan tähän ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa.

”Uskottava selvitys Kelassa hyväksytään, mutta mitään yhtä ainoaa tapaa siihen ei voi antaa. Pitää osoittaa, että asunto on tarpeeksi suuri, jotta siellä on kummankin mahdollista elää erikseen. Tarvittaessa voi pyytää myös läheisten lausuntoja asiasta.”

Muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita

Opiskelijoiden keskuudessa on liikkunut huhuja, että muutos koskisi vain opintonsa aloittaneita opiskelijoita. Lahtisen mukaan muutos koskee kaikkia, mutta opintotukikuukausien määrä on poikkeus. Tukikuukausien määrä on sama, mikä se on ollut opintojen aloittamishetkellä.

”Tällä hetkellä esimerkiksi tyypillisen 210 opintopisteen laajuisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen on saanut 37 tukikuukautta. Siitä napsaistaan uusilta opiskelijoilta kaksi tukikuukautta pois”, Lahtinen selittää.

Tulorajoja nostetaan Lahtisen mukaan vuoden 2018 alussa. Syy myöhäisempään muutokseen on Kelan tapa katsoa opiskelijoiden tulot kalenterivuosittain, kun taas opintovuosi alkaa jo elokuussa. Myös opintotuen takaisinperinnän korko pienenee 15 prosentista 7,5 prosenttiin.

Opintolainan vähennykseen tai hyvitykseen ei kosketa, vaan ne pysyvät samoina. Lahtisen mukaan tästä on ollut paljon väärinkäsityksiä, ja Kelasta on kysytty paljon aiheeseen liittyen.

Lahtinen kehottaa opiskelijoita olemaan aktiivisia ja selvittämään heitä koskevat asiat hyvissä ajoin. Kelan verkkosivuille tulee tammi-helmikuun vaihteessa seikkaperäiset ohjeet opintotuen muutoksista, ja toimintaohjeita opiskelijoille eri tilanteisiin.

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*