Korona näkyy myös korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnissa

Etäopiskeluun siirtyminen on ollut monelle opiskelijalle henkisesti raskasta. (Kuva: Pexels)

Koronan myötä yhteiskunta on joutunut uudenlaisten haasteiden eteen. Sopeutumista ja voimavaroja tilanne on vaatinut myös korkeakouluopiskelijoilta, joiden opetus on monin paikoin vaihtunut etäluennoiksi. Ylen A-studio haastatteli marraskuun 17. päivän lähetyksessään opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävän järjestön, Nyyti ry:n, toiminnanjohtaja Minna Savolaista ja Helsingin yliopiston toisen vuoden opiskelija Anna Enbuskea.

Enbuske tunnustaa joutuneensa jättämään kursseja kesken uupumuksen vuoksi, vaikka luokitteleekin itsensä hyvin pärjääväksi opiskelijaksi. Hän kertoo ainejärjestönsä teettämässä kyselyssä jopa 86 prosentin vastanneen kokevansa syksyn opinnot mielenterveydelle raskaiksi.

”Etäopinnot eivät lähtökohtaisesti ole ongelma, vaan kuormituksen aiheuttaa niiden myötä kasvanut työmäärä sekä sosiaalisten kontaktien puute”, Enbuske selventää.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n tekemiä hoidontarpeen arviointeja mielenterveyspalveluihin on tehty tammi-lokakuun aikana neljäsosa enemmän vuodentaikaiseen verrattuna. Myös opintopsykologeille on ollut kysyntää. Savolainen myöntääkin, että opiskelijoiden kokemat riittämättömyyden tunne ja uupumus ovat koronakeväänä jopa kaksinkertaistuneet. Hän toivoo koulujen kiinnittävän enemmän huomiota oppilaiden hyvinvointiin ja tarvittaessa kurottamaan heitä kohti: ”Jos näyttää siltä, että opintosuorituksia ei kerry, opiskelijaa ei näy eikä kuulu, silloin puututaan.”

”Olisi voinut jättää tulematta Ouluun”

Oulun yliopiston geotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Nikoli Ry:n puheenjohtajalle ja kolmannen vuoden opiskelija Kaarin Häliselle on muiden tavoin tulleet koronavuonna tutuksi viestintäpalvelut Zoom ja Teams.

”Lähiopetusta on ollut erittäin vähän. Ainoastaan mikroskooppiharjoitukset, mineraali- ja kivilajien tunnistukset sekä kartoituskurssi on järjestetty kontaktiopetuksena. Maisteri- ja kandiohjaus on myös joidenkin opiskelijoiden kohdalla tapahtunut paikan päällä, mutta esimerkiksi seminaaritilaisuudet on järjestetty etänä”, Hälinen summaa.

Oulun yliopistossa on siirrytty etäopetukseen kaikkien vuosikurssien osalta, mikä on Hälisen mukaan harmittanut etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Osa on jopa katunut Ouluun muuttoaan. Hän kertoo Nikolin pyrkineen järjestämään rajoitusten puitteissa mahdollisia tapahtumia, jotteivat he jäisi uudessa ympäristössä täysin yksin.

Kaarin Hälinen tutkimassa malminäytettä Oulun yliopistolla. (Kuva: Maria Nikkilä)

Hälinen kertoo, ettei opetuspuolelta olla juuri kommentoitu koronatilannetta, mutta lisäaikaa palautuksiin on saanut pyytämällä. Lisäksi osa luennoitsijoista on mahdollistanut kurssien suorittamisen useammalla tavalla, kuten jatkuvana arviointina ja oppimispäiväkirjana perinteisen lopputentin lisäksi.

Lähteet:

Yle A-studio

Nyyti Ry

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*