Totta vai tarua? Täysikuu vaikuttaa unenlaatuun

Valvottaako täysikuu? Ovatko yösi levottomampia kuun hehkuessa verhojen lävitse? Syy voi olla kuutamossa – tai sitten ei.

Historiallisesti kuun ja ihmisen biologian ja käyttäytymisen välillä on havaittu olevan yhteys, joka voi olla ristiriidassa ihmisen biologian ja käyttäytymisen kanssa. Ajatus siitä, että kuu voi jollakin tavalla vaikuttaa ihmisen biologiaan tai käyttäytymiseen, on ilmiö, joka tunnetaan nykyään akateemisessa kirjallisuudessa ”Transilvanian-ilmiönä” (suom. Kuuhulluus). Sana ”hulluus” on peräisin Lunasta, roomalaisesta kuun jumalattaresta, ja se kuvastaa sitä, että mielenterveyshäiriöt ovat pitkään liittyneet kuuhun.

Yleisimmissä uskomuksissa kuulla oletetaan olevan voimia aiheuttaa esimerkiksi mielen häiriöitä sekä univaikeuksia.

Tutkimustulokset ristiriitaisia

Toimitus ei saanut yhteyttä uniasiantuntijoihin tai -tutkijoihin, joten päätimme ottaa yhteyttä tähtitieteilijöihin. “Kun kuuhulluutta on tutkittu, ainut asia mitä on todettu, on yöunien keskimääräinen lyheneminen 5 minuutilla verrattuna uudenkuun aikaan”, toteaa tähtiasiantuntija Jonna Rintamäki Ursalta. Lähdettä väitteelle ei kuitenkaan annettu.

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja toteaa Radio Novan haastattelussa todella monen uskovan, että täysikuu vaikuttaa nukkumiseen. ”Näin uskoi jopa oma äitini. Voihan se tietenkin joillain vaikuttaakin, mutta kun asiaa on tutkittu, niin ei unettomuudessa ole kuun vaikutusta nähty.”

Kuuhulluuden paikkansapitävyydelle ei löydy tarpeeksi faktapohjaista tutkimustietoa. Vähäisten tieteellisten tutkimusten tulokset sekä asiantuntijoiden kommentit ovat ristiriitaisia, ja niitä löytyy niin puolesta kuin vastaankin. Monet tutkimukset eivät avaa kuuhulluus-termiä, vaan kuvailevat vain kuun vaikutusta ihmisiin yleisesti. Täysikuun vaikutusta uneen ei ole voitu todistaa säännönmukaisesti jokaisessa tutkimuksessa, vaan vaikutukset ovat vaihdelleet tutkimuksesta toiseen. Tämän vuoksi päättelimme, että uneen voivat vaikuttaa myös monet muut tekijät kuun lisäksi.

Tutkimustuloksiin puolesta sekä vastaan vaikuttavat muun muassa pienet otannat, olosuhteiden vaihtelu, sattuman mahdollisuus ja tekijät, joita ei huomioitu tutkimuksissa, kuten terveys, stressi ja uskomukset. Yhtenä isona vaikuttavana syynä valvomiseen pidettiin kuun valoa. Tätä ei kuitenkaan huomioitu tai kerrottu tutkimuskohteen nukkumisolosuhteista tarkemmin kaikissa tutkimuksissa.

Osassa tutkimuksista huomattiin melatoniinin lisääntyvät täysikuun aikaan, kun taas joissain unen laatu pysyi täysin samana kuusta huolimatta. Kaikki tutkimukset eivät olleet vertailukelpoisia keskenään, sillä niissä oli käytetty eri metodeja ja mittareita unen laadun valvomiseen. Tutkimuksista voi lukea lisää tästä.

Totta vai tarua? Ei voitu tarkistaa.

Ristiriitaisten tutkimustulosten lisäksi Rintamäen vastaukset ja tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan kommentti vahvistivat, että väitettä ei voitu tarkistaa. Päätelmä koettiin ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi, sillä emme saaneet varmuutta kumpaankaan suuntaan. Väite jakaa niin ihmisiä kuin tutkijoitakin kahtia.

Teksti: Tanja Valikainen, Santeri Kujanpää ja Emma Puttonen

Lähteet:

Voice.fi: Onko kuuhulluus todellista? Suomalaisasiantuntija kertoo

Iltalehti.fi: Sotkeeko täysikuu yöunesi? Näin sen on tutkittu vaikuttavan unen laatuun

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*