Totta vai tarua? Syntyykö keskustelussa kiusallinen hiljaisuus nopeammin tuntemattomien kuin ystävien kesken?

”Ystävän kanssa voi helposti keskustella yli 20 minuuttia ilman kiusallista hiljaisuutta, tuntemattoman ihmisen kanssa kiusallisen hiljaisuuden muodostumiseen menee alle 20 minuuttia.”

Tik Tokissa vastaan tullut väite, keskustelun aikaisesta hiljaisuudesta, valikoitui ryhmämme aiheeksi. Aihe oli kiinnostava, mutta osoittautui haastavaksi todentaa suoraan oikeaksi tai vääräksi. Suoraa vastausta väitteeseen ei löytynyt verkkotutkimusten pohjalta, mutta löysimme useita artikkeleita ja tutkimuksia, jotka sivusivat aihetta. Huomasimme nopeasti, että esimerkiksi yksilöiden sosiaaliset taidot ja kulttuuri vaikuttavat vahvasti väitteeseemme. Osasta lähteistämme kävi myös ilmi, että henkilö voi harjoitella omia keskustelutaitojaan siten, että välttää kiusalliset hiljaisuudet.

Haastattelimme asiantuntijana Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian asiantuntijaa Jasmine Gustafssonia. Asiantuntija ei halunnut ottaa suoraan kantaa väitteen oikeellisuuteen, mutta antoi meille lisää lähdemateriaalia. Tutustuimme Gustafssonin lähettämään artikkeliin. Artikkelin sisältö, meidän kannaltamme tärkeä sellainen, oli pääasiassa seuraavaa:

Ystävien välille keskustelussa syntyvät hiljaisuudet eivät yleensä ole kiusallisia. Ne viestivät vastakkaiselle osapuolelle, että toinen pohtii kunnolla, mitä seuraavaksi sanoo. Hiljaisuudet koetaan usein keskustelua syventäviksi ja jopa miellyttäviksi. Tuntemattomien ihmisten keskustellessa hiljaisuudet koetaan usein kiusallisiksi, eivätkä keskustelijat nauti niistä. Keskustelua ei koeta sujuvaksi.

Arvio: Ei voitu tarkistaa.

Väitteemme ei luultavasti pidä paikkaansa, sillä useat tutkimamme artikkelit puhuivat sitä vastaan. Tajusimme väitteen kuitenkin olevan melko ympäripyöreä. Päteekö se tietyssä kulttuurissa? Päteekö se aina, vai onko se enemmänkin yleinen sääntö?

Päädyimme lopputuloksena toteamaan, että väitettä ei voitu selvittää joko todeksi tai taruksi.

Tekijät: Reetta Salmela ja Susanna Mendelin-Sonny

Lähteet:

Anna Luopa: ”Kiusallinen hiljaisuus” – Keskustelutauot ja puhujien keinot selviytyä niistä kasvokkaiskeskustelussa. Pro gradu -tutkielma 2016.

NBC News: Four seconds is all it takes for silence to get awkward

The Royal Society: Long gaps between turns are awkward for strangers but not for friends

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*