Totta vai tarua? Nuorten miesten riski liikennekuolemiin kasvaa, kun kyydissä on kavereita

Kaleva ja Lapin Kansa kirjoittivat lokakuussa 2018 nuorten miesten riskistä kuolla liikenneonnettomuuksissa otsikolla: ”Miksi nuoret miehet kaahaavat? Vuosittain liikenteessä kuolee noin 40 nuorta miestä”. Aihe nousi esiin mediassa edeltävänä viikonloppuna Kalajoella tapahtuneen tuhoisan kuolonkolarin seurauksena.

Jutun ingressissä todettiin seuraavat väitteet: ”Nuorten miesten riski kuolla auton ratissa on muita ikäryhmiä suurempi. Riski kasvaa, kun kyydissä on kavereita.”

Väitteet ovat osittain totta. Nuorten miesten suurempi riski liikennekuolemiin todistettiin jutun yhteydessä olevalla Liikenneturvan tilastolla, jonka mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana liikenteessä kuoli keskimäärin 50 ja loukkaantui noin 1900 nuorta. Menehtyneistä neljä viidestä oli miehiä. Sen sijaan sitä, että ”riski kasvaisi, kun kyydissä on kavereita” ei perusteltu jutussa millään tavalla.

Onnettomuustietoinstituutin tutkijalautakunnat tutkivat tarkalla tasolla kaikki Suomessa kuolemaan johtaneet onnettomuudet. OTI:n tilastojen mukaan matkustajamääriä tarkasteltaessa 18-24-vuotiaiden nuorten miesten aiheuttamissa ja kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa (henkilö- tai pakettiautoa kuljetettaessa) vuosien 2012 ja 2016 välillä 65 % onnettomuuksista tapahtui, kun kyydissä ei ollut lainkaan matkustajia. 14 % onnettomuuksissa oli kyydissä yksi kaveri ja 11 % onnettomuuksista useampia kavereita. Tarkastelujaksolla vuosina 2012-2016 nuoret mieskuljettajat aiheuttivat kaikkiaan 134 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Onnettomuuksia ilman matkustajia tapahtui yhteensä 87 ja kavereita oli kyydissä 33 onnettomuudessa.

OTI:n liikenneturvallisuustutkija Salla Saleniuksen mukaan onnettomuuslukujen perusteella ei voida tehdä suoraan johtopäätöstä, että yksin ajaessa nuorten mieskuljettajien riski aiheuttaa onnettomuus on pienempi kuin matkustajien ollessa kyydissä. Onnettomuusriskiä tutkittaessa absoluuttiset onnettomuusluvut tulisi suhteuttaa esimerkiksi kuljettajien ajettuihin kilometreihin, ajokorttien määrään tai väestömäärään.

Nuorten miesten riski kuolonkolariin voi kasvaa, kun kyydissä on kavereita, sillä kavereita oli ollut kyydissä noin kolmasosassa kuolonkolareita. Riski on kuitenkin yksilökohtainen ja valtaosa kuolonkolareista, 65 %, tapahtuu nuorten miesten autoillessa yksin.

Tutkittaessa nuorten miesten riskiä altistua pelkille liikenneonnettomuuksille, voi tilanne olla täysin toinen ja riskikin suurempi. Jutussa kuitenkin mainitaan nimenomaan kuolonkolarit ja sorrutaan yksipuoliseen tilastojen tulkintaan sekä turhaan yleistykseen. Tähän saattoi johtaa asiasta uutisointi juuri tuhoisan kuolonkolarin jälkeen.

Totta vai tarua: 50/50

Ilman tutkimieni tilastotietojen suhteuttamista on vaikea suoraan sanoa, kasvattaako kavereiden kyydissä olo riskiä liikennekuolemiin. Asiaa tutkittuani on kuitenkin selvää, että esitetty väite on pahoin yleistetty. Riski on vahvasti yksilökohtainen, eikä toimittaja voi suoraan sanoa, että se kasvaisi aina.

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*