Totta vai tarua? Jokainen turvapaikanhakija maksaa veronmaksajille 5833,30 euroa kuukaudessa

Joulukuun alkupuolella MV-media julkaisi uudelleen juttunsa vuodelta 2016, jolloin kerrottiin yhden turvapaikanhakijan kustantavan veronmaksajille 5833,30 euroa kuukaudessa.

Väite pohjautuu valtioneuvoston viestintäosaston tiedotteeseen 135/2016, jossa kerrotaan, että turvapaikanhakijoiden kasvaneesta määrästä johtuvat menot ovat kokonaisuudessaan noin 700 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasossa. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että julkisen talouden suunnitelman määräraha-arvioiden laskentaoletuksena on 10 000 vuosittaista turvapaikanhakijaa.

MV-media on tehnyt omat laskelmansa valtioneuvoston tiedotteen pohjalta jakamalla tiedotteessa mainittu 700 miljoonaa euroa suoraan oletetulla turvapaikanhakijoiden lukumäärällä. Tällä laskukaavalla he ovat ajatelleet voivansa laskea yhden turvapaikanhakijan aiheuttamat kustannukset vuodessa. Tämän jälkeen he ovat jakaneet summan kahdellatoista saaden tulokseksi 5833,30 euroa eli yhden turvapaikanhakijat kuukausittaiset kustannukset.

Tämä väite ei ole kuitenkaan täysin totta, sillä turvapaikanhakijoista ja maahanmuutosta koituvat kustannukset eivät ole laskettavissa näin yksinkertaisesti.

Maahanmuuttoviraston mukaan paras tapa laskea turvapaikanhakijasta koituvia kustannuksia olisi laskea turvapaikanhakijoiden keskimääräiset majoituskustannukset. Maahanmuuttoviraston vuoden 2017 toimintakertomuksen mukaan keskimääräinen majoitusvuorokauden hinta on 55 euroa vuorokaudessa.

Hinta sisältää kaikki vastaanottokeskuspalvelut, vastaanotto- tai käyttörahan kustannukset sekä arvolisäveron. Maahanmuuttoviraston laskelmien mukaan yhdestä turvapaikanhakijasta koituvat kuukausittaiset kustannukset olisivat siis 1650 euroa.

Nämäkään laskelmat eivät kuitenkaan kerro täysin todellisia lukuja, sillä näissä laskelmissa ei ole otettu huomioon turvapaikanhakijoita aiheutuvia mahdollisia piilokuluja. Tällaisia ovat esimerkiksi turvapaikanhakijoiden käyttämien julkisten palveluiden ja yhteisesti kulutettavien julkishyödykkeiden kuten teiden ja julkisen hallinnon kustannukset.

Sisäministeriön mukaan sekä sosiaali- ja terveysministeriö että valtiovarainministeriö ovat selvittäneet maahanmuuton kustannusvaikutuksia.  Riippumaton selvitys on laadittu hallitusohjelman kirjauksen pohjalta.

Tutkimustieto osoittaa muun muassa, että maahanmuuton taloudelliset vaikutukset ovat valtava ja äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, koska maahanmuuton taloudelliset vaikutukset pitävät sisällään useita kokonaisuuksia, kuten sosiaaliturvaetuudet, julkisesti tuotetut palvelut sekä verot ja veroluontoiset maksut.

Valtiovarainministeriön julkaisussa Turvapaikanhakijat – Mitä tiedämme kustannuksista? kerrotaan tarkemmin ja laajemmin turvapaikanhakijoiden kustannuksista ja niiden vaikutuksista. Julkaisussa kerrotaan turvapaikanhakijoilla olevan vaikutusta sekä julkisen talouden menoihin että tuloihin. Julkaisussa kerrotaan lisäksi, että turvapaikanhakijoiden pitkän aikavälin vaikutuksesta julkisen talouden nettokustannuksiin tiedetään hyvin vähän, koska maahanmuuton syitä ei tilastoida.

Totta vai tarua: 50/50

Väitettä ei voi todeta sen kummemmin todeksi kuin taruksikaan, koska turvapaikanhakijoista veronmaksajille koituvia todellisia kuluja ei ole tiedossa.

 

Lähteet:

Maahanmuuttoviraston viestintäosasto

Sisäministeriön viestintäosasto

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160436/41_17_Turvapaikanhakijat_ja_kustannukset.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://mvlehti.net/2018/12/07/vuonna-2016-valtioneuvosto-jokainen-turvapaikanhakija-maksaa-veronmaksajille-5-83330-kuukaudessa/

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*