Totta vai tarua? Kannabiksen laillistaminen olisi taloudellisesti kannattavaa Suomelle

Vihreät esitti puoluekokouksessaan syksyllä 2021 kannabiksen laillistamista osaksi tavoiteohjelmaansa, mikä sai enemmistöäänimäärän. Kannabiksen laillistamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan kannabiksen käytön, myynnin, hallussapidon ja kasvattamisen laillistamista. Tämä herätti voimakasta, hieman polarisoitunuttakin, yhteiskunnallista keskustelua. 

Yleisimmät kannabiksen laillistamista puoltavat argumentit liittyivät sen myötä kasvaviin veromääriin. Oletettavaa on, että laillistamisen myötä kannabiksen käyttö lisääntyy, mikä tarkoittaisi muun muassa valtion päihdeverotulojen kasvua. Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Ohto Kanninen yhtyy tähän väitteeseen. Sen lisäksi hän mainitsee, että kannabiksella voisi olla korvaavia vaikutuksia esimerkiksi alkoholin suhteen. 

“Jenkeissä niissä osavaltioissa, missä kannabis on laillistettu, alkoholin kulutus on vähentynyt. Tämä puolestaan alentaa alkoholiverokertymää. Onko sitten alkoholiverosta menetetyt valtion tulot onnistuttu korvaamaan kannabiksen verotuloilla, sitä en tiedä”, Kanninen puntaroi. 

Verotulojen kannalta kannabiksen laillistamiseen liittyy myös kysymyksiä siitä, millä tavalla arvioidut verotulot kohtaavat todellisuuden kanssa. Avoin talousmarkkina kannabisyrityksille saattaisi jopa alentaa kannabiksesta saatavia verotuloja. Kanninen kommentoi asiaa näin: 

“Kanadassa on syntynyt kova hintakilpailu, minkä takia yritykset eivät saa voittoja. Jos esimerkiksi Alko tai sen kaltainen monopoli alkaisi myymään kannabista, ei syntyisi kanadamaista hintakilpailutilannetta. En usko, että olisi järkevää, jos syntyisi muutamia isoja kannabista kauppaavia yrityksiä”, Kanninen pohtii. 

Kannabiksen laillistamisen myötä luonnollisesti työpaikkojen määrä kasvaisi Suomessa. Uusien työpaikkojen syntyminen ei välttämättä kuitenkaan tarkoita työttömyysprosentin laskua. 

“Voidaan puhua tuhansista työpaikoista. Coloradon osavaltiossa ala toi yli 19 000 työpaikkaa. On kuitenkin syytä muistaa, että nämä työpaikat voivat olla sellaisia, että jos uusia työpaikkoja tulee vaikka 5000, se ei tarkoita välttämättä sitä, että nämä 5000 ihmistä tulevat töihin työttömyyskortistosta. Työpaikkojen vaihdoksia voitaisiin nähdä useita.” 

Kanninen näkee kannabiksen laillistamisessa paljon positiivisia terveydellisiä vaikutuksia. Hän uskoo alkoholin käytön korvautuvan joissain määrin kannabiksella sen tullessa lailliseksi, ja näin ollen laskevan alkoholin aiheuttamia kuolemia. 

“Laillistamisen terveysvaikutukset vaikuttaisivat kokonaisuudessaan olevan hyvin positiiviset. Kannabis on tutkimusten mukaan useissa tapauksissa korvannut alkoholin, joka tuottaa vuosittain paljon kuolemia Suomessa. Kannabiksen laillistaminen voisi pelastaa satoja henkiä parhaimmassa tapauksessa.” 

Kannabiksen laillistamiseen saattaa liittyä myös kielteisiä ilmiöitä terveydelle ja terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Eri päihdeaineiden sekakäytön lisääntyessä olisi mahdollista, että terveydenhuoltojärjestelmä kuormittuisi, mikä vaatisi lisäresursseja. 

Totta vai tarua? 50/50

Arvioita Suomen taloudellisista vaikutuksista voidaan tehdä vain ulkomaalaisten tutkimustuloksien pohjalta. Koska kannabista ei ole Suomessa laillistettu, mahdollisia lopputulemia ja tapahtumaketjuja eri ilmiöiden välillä voidaan luoda lähes loputtomasti, minkä vuoksi sen taloudellista kannattavuutta Suomelle on hyvin vaikea arvioida. 

Teksti: Joona Alamikkelä, Jutta Karjalainen ja Aki-Petteri Pulkkinen


Lähteet:


Federal Reserve Bank of Kansas City: The Economic Effects of the Marijuana Industry in Colorado

The Econ Review: High Economy – Impacts of Marijuana Legalization on the US Economy

Dale Gieringer: Economics of Cannabis Legalization

THL: Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle

 European Addiction Research: ”Small-Scale Cannabis Growers in Finland and Denmark”

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*