Pysäköinti Linnanmaan kampuksella tuottaa ongelmia

Pysäköintivirhemaksu saattaa odottaa maastoon pysäköiviä autoilijoita. Kuva: Samppa Kalliorinne

Parkkipaikkojen riittämättömyys on iso ongelma Linnanmaan kampuksella. Vapaata parkkipaikkaa saa etsiä pahimmillaan vartin verran, ja opiskelijat pysäköivät autojaan jopa maastoon. Tilanteeseen ei ole tulossa helpotusta.

Pelkkiä parkkipaikkoja ei olla rakentamassa lisää.

”Lähtökohtana on se, että kaavamääräysten mukainen parkkipaikkamäärä on rakennettu. Jos ei olisi, niin voisi helposti sanoa, että SYK (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy) rakentaa lisää parkkipaikkoja, kunhan maksaja rakentamiselle löytyisi”, Linnanmaan kampuksen tila-asiantuntija Juha Sarkkinen toteaa. ”Tällä hetkellä kaavamääräysten mukainen määrä on jopa ylitetty”, hän lisää.

SYK omistaa Linnanmaan kampuksen. Autopaikat kohdentuvat yliopistolle ja Oulun ammattikorkeakoululle (Oamk) SYK:ltä vuokrattujen rakennusneliöiden suhteessa. Parkkitaloon investoiminen olisi niin kallista, ettei kukaan ole halukas maksajaksi.

Parkkipaikkoja on Oamkin käytössä 500 kappaletta, joista 208 on kylmäpaikkoja.  Näille 208 paikalle on 2000 rekisteröitynyttä käyttäjää, sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Yliopistolla vastaava luku on 1346 parkkipaikkaa, joista 589 kylmiä paikkoja. Kylmille paikoille rekisteröityneitä käyttäjiä on 4000 ja niistä noin kolmeneljäsosaa on opiskelijoiden käytössä. SYK hallinnoimat 200 autopaikkaa ovat pääsääntöisesti heidän muiden vuokralaistensa käytössä. Mikäli autopaikkoja on jäänyt vapaaksi, ovat myös yliopistolaiset ja ammattikorkeakoululaiset voineet vuokrata niitä.

Oamkin ja yliopiston autopaikat on keskitetty turhan liikenteen välttämiseksi pääsääntöisesti tietyille parkkialueille. ”Aika hyvin se on toiminutkin, kaikkien muiden paitsi kylmien paikkojen osalta,” Sarkkinen sanoo. ”Tänä syksynä pysäköinninvalvontaan on otettu pehmeä linja: Toistaiseksi pyritään selviämään huomautuksilla, ainoastaan törkeistä maastopysäköinneistä ja merkityille maksullisille vieraspysäköintipaikoille virheellisesti pysäköineitä on sakotettu”, hän jatkaa.

”Pysäköinninvalvonnassa on syksyn aikana pyritty toistaiseksi pehmeään linjaan”, Juha Sarkkinen kertoo. Kuva: Samppa Kalliorinne

Kampukselle mieluummin bussilla kuin omalla autolla

Koronalla on ollut suuri merkitys pysäköintiin. Henkilökunnalla ei ole kiintiötä lämmitystolpallisille autopaikoille, toisin kuin opiskelijoilla. Tässä Sarkkinen näki mahdollisuuden: ”Koronan myötä pystyin kasvattamaan opiskelijoiden kiintiötä, koska henkilökunnalta jäi paikkoja etätyön vuoksi käyttämättä. Lisäksi monipaikkatyömalliin siirtyminen todennäköisesti vapauttaa tulevaisuudessa lisää lämmitystolppapaikkoja opiskelijoiden varattaviksi.”

Jos verrataan parkkialueen rekisteröityneitä käyttäjiä kokonaismäärään, liikkuu noin 40 prosenttia sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston opiskelijoista kampukselle autolla. Bussilla, pyörällä tai muulla vaihtoehtoisella kulkuvälineellä liikkuminen helpottaisi parkkiongelmaa.

Yhdyskuntatekniikkaa toista vuottaan opiskeleva Henna Junttila kertoo tulevansa autolla sellaisina koulupäivinä, jotka alkavat aikaisin aamulla. “Itsellä on kuitenkin mahdollisuus tulla bussilla, myöhemmin päivällä on mahdotonta löytää parkkipaikkaa”, Junttila pohtii. Hän itse ei ole saanut parkkisakkoa, eikä myöskään ole kuullut kenellekään tutulle käyneen niin.

Aivan kampuksen oven edessä monesti tyhjänä olevat 30 minuutin paikat herättävät ihmetystä Junttilassa:

“En tiedä kuka niitä käyttää. Itselläni ei ainakaan ole asiaa koululle puoleksi tunniksi. Vaikka Oamk muuttikin tänne kampukselle, parkkipaikkojen määrää ei ole lisätty ja kyllä mun mielestä olisi tärkeää, että varsinkin opettajille löytyisi parkkipaikkoja.”

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*