Totta vai tarua? Huumeiden käyttöhuoneet lisäävät huumeiden käyttöä 

Huumeiden käyttöhuoneet ovat kuluvan vuoden aikana herättäneet paljon keskustelua aina eduskunnassa asti. Huumeiden käyttöhuoneista keskustellessa monet perustelevat kielteisen kantansa sillä, että käyttöhuoneet lisäisivät huumeiden käyttöä.  

Huumeiden käyttöhuoneet ovat avoimia tiloja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää laittomia huumeita terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Käyttöhuoneet tarjoavat turvallisen ja hygieenisen ympäristön sekä ohjeistusta turvallisempaan pistohuumeiden käyttöön. Asiakkaita ohjataan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden pariin. Käyttöhuoneita on ollut 1980-luvulta alkaen Euroopassa, esimerkiksi Saksassa, Tanskassa ja Norjassa. Suomessa on tehty kansalaisaloite käyttöhuoneiden mahdollistamiseksi, ja kansalaisaloite on viety eduskuntaan vuoden 2023 kesäkuussa. Tässä artikkelissa tarkasteltu huumeiden käyttö kattaa julkisissa tiloissa ja huumeiden käyttöhuoneissa tapahtuvan käytön.  

Aihe on herättänyt paljon keskustelua kansalaisissa ja eduskunnassa. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew piti puheenvuoron täysistunnossa 13.9.2023 käyttöhuoneita vastaan.  Garedew nosti puheenvuorossaan esille muun muassa, miten liberaalimpi huumepolitiikka antaa signaalin, että huumeet ovat hyväksyttyjä. Tämä puolestaan lisäisi Garedewin mukaan nuorten halua kokeilla huumeita ja siirtyä nopeammin suonensisäisiin huumeisiin. “Piikityshuoneet saattavat jopa lisätä huumeidenkäyttöä ja madaltaa kynnystä kokeilla suonensisäisiä piikkihuumeita”, Garedew toteaa puheenvuorossaan.   

Mitä tutkimukset sanovat? 

Brittiläisen Kolumbian yliopiston professorin Evan Woodsin johtamassa tutkimuksessa käyttöhuoneiden vaikutuksia Kanadassa on tutkittu mittaamalla alueella olevien huumeidenkäyttäjien määrää ja huumeiden käyttöön liittyvää roskaamista, kuten käytettyjä neuloja. Tutkimuksessa käytettiin Poisson-regression tilastoa, jossa huomioitiin erilaiset muuttujat, kuten paikalla olevien poliisien määrä tai sääolosuhteet. Tutkimuksessa todettiin, että julkinen huumeiden käyttö ja siihen liittyvä roskaamisen on vähentynyt. Tutkimuksessa ei voitu todentaa, onko itse käyttäjien määrä muuttunut.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, on julkaissut toimenpide-ehdotuksia huumekuolemien ehkäisemiseksi Suomessa. Vuonna 2023 valmistunut julkaisu tarjoaa taustatietoa, menetelmiä ja toimenpide-ehdotuksia huumekuolemien ehkäisyyn jatkona vuonna 2022 julkaisulle. Verkkojulkaisun sivulla 38 mainitaan, että käyttöhuoneiden avaaminen ei lisää alueen huumekauppaa ja julkisissa tiloissa tapahtunut huumeiden käyttö väheni. Huumekauppaa kuitenkin tapahtuu edelleen alueilla, joissa on myös huumeiden käyttöä, mutta kaupankäynnin vaikutusta huumeiden käytön vähenemiseen tai lisääntymiseen ei voi todentaa.

Kansanedustajan ja asiantuntijan ajatukset poikkeavat toisistaan 

Garedew perustelee kantansa sillä, että huumeiden käyttö on lisääntynyt myös maissa, joissa on jo entuudestaan huumeiden käyttöhuoneita. Hän ei kuitenkaan antanut tutkimusta tai lähdettä vastauksensa tueksi.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huumeiden erityisasiantuntija Sanna Kailanto toteaa, että huumeiden käyttöhuoneet eivät lisää huumeiden käyttöä.  

Kailannon mukaan ei ole paljon tutkittua tietoa saatavilla siitä, lisääntyykö vai väheneekö huumeiden käyttö käyttöhuoneiden myötä. Enemmän on kiinnitetty huomiota, miten huumeiden käyttöhuoneet vaikuttavat huumeiden julkiseen käyttöön.  

Kailannon mukaan on viitteitä siitä, ettei ongelmakäyttö ole lisääntynyt ja etteivät ensimmäistä kertaa kokeilevat ja satunnaisesti käyttävät päädy huumeiden käyttöhuoneisiin. Käyttöhuoneiden asiakkaat ovat vakavasti päihderiippuvaisia, jotka käyttävät lähtökohtaisesti huumeita itselleen tarvittavan määrän. Yliannostuksen sattuessa käyttöhuoneissa on myös saatavilla nopeasti apua. Käyttäjän täytyy olla täysi-ikäinen rekisteröityäkseen huumeiden käyttöhuoneeseen. Alaikäisillä ei siis ole mahdollisuutta päästä käyttöhuoneisiin.  

Totta vai tarua? Väitettä ei voitu tarkistaa 

Tutkimus osoitti, että julkisissa tiloissa tapahtuva käyttö vähentyi huumeiden käyttöhuoneen avauduttua Kanadassa. Tämä ei silti osoita, että huumeiden käyttäjien määrä olisi vähentynyt tai noussut. Lisäksi tutkimuksessa on todettu huumeiden käyttöhuoneiden tuovan hyviä muutoksia esimerkiksi ympäristön siisteyteen. Huumeiden käyttöhuoneiden vaikutuksesta itse huumeiden käyttöön lisääntymiseen tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta.  

Teksti: Iida Koskela, Livia Piira ja Sanni Vähäkuopus  

Lähteet:

Valvottuja huumeiden käyttöhuoneita vaativa kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle

Täysistunnon puheenvuoro

THL, Huumeiden käyttöhuoneet

Changes in public order after the opening of a medically supervised safer injecting facility for illicit injection drug users

THL, huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli 2023

Kaisa Garedewin haastattelu

Sanna Kailannon haastattelu

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*