Totta vai tarua? Puhe naisen eurosta on suurelta osin pelkkää sumutusta

Keskustelu miesten ja naisten välisistä palkkaeroista on Suomessa puheenaihe, joka nousee pinnalle tasaisin väliajoin. Yleisenä totuutena pidetään sitä, että naisen euro on noin 80 senttiä. Tämä ”fakta” toistuu niin poliitikkojen puheissa kuin myös kahvipöytäkeskusteluissa.  Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa 2.10. toimittaja Jarmo Palokallio pitää tätä väitettä kuitenkin virheellisenä.

Ammatinvalinta vaikuttaa palkkaan

Kun sukupuolten välisiä palkkoja vertaillaan suoraan, voidaan todeta helposti, että miehet tienaavat naisia enemmän. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että naisille maksettaisiin miehiä huonompaa palkkaa. Syyt palkkaeroihin löytyvät muualta.

Miesten ja naisten välisiin palkkaeroihin löytyy monia eri syitä. Yksi syistä on se, että miehet työskentelevät naisia useammin yksityisellä sektorilla, jossa palkat ovat julkista puolta paremmat. Palkkaeroa kasvattaa lisäksi myös se, että naiset työskentelevät miehiä useammin matalammin palkatuilla aloilla. Esimerkiksi hoiva-alalla naiset ovat miehiin verrattuna selkeä enemmistö. Miehiä taas työskentelee enemmän esimerkiksi tekniikan aloilla, joissa palkkataso on huomattavasti kovempi. Myös johtotehtävissä miehiä on naisia enemmän, mikä vaikuttaa tilastoissa palkkaerojen kasvamiseen.

Palkkaan vaikuttaa myös sukupuolten erilainen työurankehitys. Naisten työura on miehiin verrattuna usein rikkonaisempi. Naiset tekevät miehiä enemmän pätkätöitä ja he voivat olla poissa työelämästä useita vuosia esimerkiksi lasten vuoksi. Erilaisen urakehityksen vuoksi työuran palkkahuippu saavutetaan eri aikoina. Miehillä palkkahuippu on noin 40-vuotiaina ja naisilla noin 50-vuotiaina.

Samassa ammatissa sama palkka

Kun palkkaeroja vertaillaan saman ammatin sisällä, ei eroa sukupuolten välillä ole juuri nähtävissä. Esimerkiksi sairaanhoitajan palkka julkisella puolella ilman lisiä samalla koulutuksella, kokemuksella ja työtunneilla ei juurikaan eroa miesten ja naisten välillä.  

Pelkkä keskipalkkojen vertailu antaa palkkaeroista virheellisen tuloksen

Miesten ja naisten väliset palkkaerot selittyvät yleensä ammatinvalinnalla, työkokemuksella, tehtyjen työtuntien määrällä ja sillä onko työnantaja yksityinen vai kunnallinen. Tämän vuoksi suora palkan määrän vertailu sukupuolten kesken antaa väärän tuloksen palkkaeroista.

Kun muuttujat otetaan huomioon ja palkkoja vertaillaan keskenään ammattinimiketasolla, supistuu ero huomattavasti. Vertailtaessa palkkoja samalla ammattinimikkeellä ja samassa työpaikassa työskentelevien kesken, pienenee ero entisestään.

Jos miesten ja naisten väliset palkkaerot todella johtuisivat sukupuolesta, olisi kyseessä palkkasyrjintä, joka on laissa kielletty.

Totta vai tarua? Totta. Väite siitä, että ”puhe naisen eurosta on suurelta osin pelkkää sumutusta”, pitää paikkaansa.

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*