Totta vai tarua? Mielenterveysongelmat ovat suurin este nuorten työllistymiselle

”Mielenterveysongelmat ovat suurin este nuorten työllistymiselle”, kansanedustaja Mikko Kinnunen väittää Twitterissä 11. syyskuuta julkaisemassaan twiitissä. Kinnunen kertoo perustavansa väitteensä Eläketurvakeskuksen tilastoon, jonka mukaan mielenterveyssairaudet ovat suurin syy nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

Oulun työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelun (TYP) verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä on samaa mieltä kansanedustaja Kinnusen kanssa siitä, että ennenaikainen eläköityminen aiheutuu mielenterveysongelmista.

Nuorten työllistyminen ja Kinnusen mainitsema työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Eläketurvakeskuksen tilasto kertoo heistä, jotka eivät ole enää työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyystilastot puolestaan kertovat henkilöistä, jotka ovat ainakin periaatteessa työmarkkinoiden käytettävissä.

TYP:n Anna-Liisa Lämsä huomauttaa, että työttömyysluvuissa on mukana myös heitä, jotka eivät todellisuudessa ole työkuntoisia.

”Kun 300 sairaspäivärahapäivää tulee täyteen, henkilön on hakeuduttava työttömäksi työnhakijaksi, jotta saa edes jotain tuloa”, Lämsä sanoo. Useilla henkilöillä kuntoutuminen on vielä siinä vaiheessa kesken ja todellista työkykyä ei ole.

”Työllistymiseen vaikuttaa nuoren koko psykososiaalinen tausta”, Lämsä selventää. Hänen mukaansa työllistymisen esteet ovat moninaiset ja taustalla on useita syitä, muun muassa koulutuksen puute tai muut työnhakuun tarvittavat taidot. Jos useat asiat hankaloituvat nuoren elämässä, seurauksena voi olla lopulta myös mielenterveysongelmia.

TYP:n asiakkaat ovat pitkään työttöminä olleita. Palvelun tarkoituksena on edistää asiakkaiden työllistymistä, elämänhallintaa, työkyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista. Lämsä kertoo, että mielenterveyskuntoutujat kokevat usein olevansa eksyksissä tai heillä on minän palapelin palasia hukassa. He eivät usein tiedä, mitä haluavat elämässään tehdä.

”Joka päivä kuusi nuorta tipahtaa työelämän ulkopuolelle”, hän toteaa. Oulussa asiakassuhteiden kestot ovat pitkittyneet myös nuorten kohdalla, ja yli kaksi vuotta asiakkaana olleiden määrä on Lämsän mielestä hälyttävä.

”Oikea-aikaisella kuntoutuksella 50 % psyykkisesti oireilevista nuorista olisi kuntoutettavissa. Eläköityminen ei ole väistämätöntä, eikä mielenterveysdiagnoosi ole automaattisesti koko loppuelämän diagnoosi”, Lämsä painottaa lopuksi.

Totta vai tarua? 50/50

Mielenterveysongelmat ovat usein seurausta pitkään jatkuneista ja kasautuneista asioista. Ei kuitenkaan voida osoittaa, että mielenterveysongelmat olisivat suurin este työllistymiselle, koska työllistymiseen vaikuttavat muutkin asiat.

Helsingin yliopiston julkaisemassa laajassa tutkimuksessa selvisi, että sairaalahoitoa vaatineet mielenterveysongelmat ovat yhteydessä alhaisiin tuloihin, koulutuksen puutteeseen ja työttömyyteen. Sairaalahoitoon joutuneiden osuutta ei kerrottu.

Lähteet:

Helsingin yliopisto: Vakava mielenterveyden häiriö nuoruudessa jättää jäljen työuraan

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*