Totta vai tarua? Korkeakoulussa opiskelleet kuolevat moneen syöpään harvemmin kuin pelkän peruskoulun käyneet

Helsingin Sanomat uutisoi 27.9.2019 artikkelissaan suomalaisten olevan eriarvoisia syövän edessä. Uutisessa kerrottiin, että korkeakoulussa opiskelleet kuolevat harvemmin syöpään kuin pelkän peruskoulun käyneet. Artikkeli perustuu Syöpärekisterin tuoreisiin tietoihin, joka selittää eriarvoisuutta muun muassa hoitoon hakeutumisen eriaikaisuudella, syytekijöillä ja syövän levinneisyydellä.

Syöpärekisterin tiedoista käy ilmi, että syöpäkuolleisuus on alhaisempaa korkeakoulutetuilla tai keskiasteen suorittaneilla kuin perusasteen tai sitä vähemmän suorittaneilla. Tiedot väittävät, että alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat hakeutuvat hoitoon ja heidät lähetetään jatkotutkimuksiin myöhemmin kuin korkeakoulutetut.

”Meillä on alueellisia ja esimerkiksi työterveyshuollon saatavuuteen sekä laajuuteen liittyviä eroja hoitoon ohjautumisessa, jotka voivat aiheuttaa viivettä syövän diagnostiikassa”, kertoo Suomen Syöpärekisterin johtaja Nea Malila.

Syöpärekisterin tiedoista löytyy useita HS:n artikkelia tukevia faktoja. Alemmissa sosiaaliryhmissä haitalliset elintavat (tupakointi ja alkoholi, epäterveellinen ruokavalio, liikkumattomuus) ovat pääsääntöisesti yleisempiä kuin korkeammin koulutetuilla. Malila kuvaa terveyserojen olevan epäoikeudenmukaisia, eivätkä ne johdu yksilön tietoisesti tai vapaasti tekemistä valinnoista. Esiin tuodaan myös sosioekonomisen aseman ja hankkimisen edellytyksen vaikutuksia: tulot, omaisuus, asumis- ja koulutustaso, ammatti sekä asema työelämässä. Väestöryhmien välisiä terveyseroja selittävät myös altistuminen ympäristön riskitekijöille, hoitoon hakeutumisen ja pääsemisen erot sekä hoidon ja hoidon jälkeisen toipumisen erot.

Terveydenhuoltoa muokattava yhdenvertaiseksi

Syöpärekisterin mukaan eroja voidaan tulevaisuudessa kaventaa parantamalla terveydenhuollon yhdenvertaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa perusterveydenhuollon parantamista, jolloin alkuvaiheen hoitoon pääsy tehostuu. Lisäksi kiireettömän hoidon hoitotakuun kiristäminen on välttämätöntä. Palvelujen maksullisuutta tulee vähentää ja maksukattoa pienentää. Lisäksi on asetettava sitovat aikarajat sille, missä ajassa syöpäepäilystä on päästävä tutkimuksiin ja syöpädiagnoosista hoitoon.

Syöpärekisteri peräänkuuluttaa myös tukea ja ohjausta terveellisiin elintapoihin, matalan kynnyksen elintaso-ohjausta sekä terveysperusteista verotusta. Syöpärekisterin mukaan erot itse syövän hoidossa ovat vähäisiä ja saatu hoito on korkeatasoista.

Totta vai tarua? Totta.

Kuolleisuuseroja selittävät todennäköisimmin erot syövän syytekijöissä, hoitoon hakeutumisessa, syövän levinneisyysasteessa sekä muut selviämiseen liittyvät tekijät.

Lähteet:
Syöpärekisteri: Väestöryhmien välisiä eroja syöpään sairastumisessa ja kuolleisuudessa kavennettava
Syöpärekisteri: Syöpä ja eriarvoisuus

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*