Totta vai tarua: Kasvojooga kiinteyttää kasvojen lihaksia ja vähentää ikääntymisen merkkejä

”Kasvotreeni kannattaa todella ottaa tavaksi, mikäli haluaa pitää piirteensä nuorekkaina”, kerrotaan Iltalehden Facegym-kasvotreeniä hehkuttavassa artikkelissa.

Iltalehden siteeraamassa Jama Dermatologyn tutkimuksessa vuonna 2018 ilmeni, että 30 minuutin päivittäinen kasvojooga olisi vähentänyt keski-ikäisten naisten ikääntymisen merkkejä ja kiinteyttänyt kasvoja. Useat kasvojoogan tai treenauksen kasvoja nuorentavista ja kiinteyttävistä vaikutteista kertovat artikkelit ovat siteeranneet kyseistä tutkimusta.

Jama Dermatologyn tutkimuksen otanta on kuitenkin suhteellisen pieni: vain 16 osallistujaa suoritti tutkimuksen loppuun. Tutkimuksen yhteenvedossa myös Jama Dermatologyn tutkijat myöntävät otantansa pienuuden, useiden osallistujien lähdön kesken tutkimuksen sekä kontrolliryhmän puuttumisen mahdollisesti vaikuttaneen tulosten pätevyyteen.

Jama Dermatologyn tutkimus ei lisäksi käyttänyt tutkimuksissaan kvantitatiivisia (eli mitattavia) keinoja selvittää kasvolihasten muutokset, vaan arviointi on tapahtunut tutkimukseen osallistujien oman tyytyväisyyden perusteella.

Aesthetic Surgery Journalin (2018) teettämän tutkimuksen mukaan aiempien tutkimusten saamat tulokset kasvojoogasta ovatkin olleet muun muassa tämän vuoksi kiistanalaisia. Aesthetic Surgery Journal käytti omassa tutkimuksessaan Pao-nimistä kasvojen lihasten treenaamiseen käytettävää laitetta 50 naisen otannassa 8 viikon ajan. 

Aesthetic Surgery Journalin mukaan Pao-laitteen käyttö lopulta vahvisti kasvojen lihaksia sekä vähensi ryppyjen muodostumista. ASJ käytti tutkimuksessaan kasvojen pintaa skannaavaa laitetta sekä lihasten paksuutta mittaavaa ultraäänikuvaa. 

Vaikuttaakin siltä, että kasvojen treenauksella on mahdollista saada aikaan jonkinlaisia muutoksia kasvojen lihaksissa ja kiinteydessä. On kuitenkin epäselvää, kuinka merkittäviä nämä muutokset ovat, sekä kuinka hyvin muutokset ovat ylipäätään olleet mitattavissa.

Missisipin yliopiston (2019) aiemmista kasvojen treenaukseen liittyvistä tutkimuksista tehdyn arvostelun mukaan tarvittaisiin vielä lisätutkimusta selvittämään, kuinka tehokasta kasvojen treenaus todellisuudessa on. Arvostelussa pohditaan esimerkiksi miten todetut muutokset kasvojen lihaksissa korreloivat nuorentavan efektin kanssa sekä kuinka luotettavia kasvojen lihaksien mittaamisessa käytetyt metodit ovat. Kasvojen lihakset ovat huomattavasti muita lihasryhmiä pienempiä, joten niiden mittaaminen saattaa vaatia muita metodeja.

Allergian, ihon ja astman asiantuntija Kaisa Toikon mukaan jumpalla on mahdollista vaikuttaa lihaksiin, vaikkei kovinkaan merkittävästi. Myös pintaverenkiertoa voi tehostaa kasvoja liikuttamalla, mikä voi osittain vaikuttaa kasvojen kokonaisilmeeseen.

”Iän mukanaan tuomaa kollageenin menetystä ja ihon kimmoisuuden vähenemistä, eli rypistymistä, ei kuitenkaan voida millään jumpalla ehkäistä tai vähentää. Tuskin löytyy luotettavaa tutkimusta siitä, että liikunnalla voisi ehkäistä kollageenin vähenemistä? Jos näin olisi, niin kasvojumppa olisi aika kova juttu.”

Totta vai tarua: 50/50

Kasvoja treenaamalla on mahdollista vaikuttaa kasvojen lihaksiin ja pintaverenkiertoon, mikä voi osittain piristää kasvojen ilmettä. Kasvojoogan vaikutuksista ei kuitenkaan ole tehty tarpeeksi luotettavaa tutkimusta, vaan tuloksista pitäisi saada ensin lisätutkimusta. Esimerkiksi ikääntymisen merkkien ehkäisyä ei ole voitu vielä luotettavasti todistaa. Kasvojoogan vaikutuksesta kollageenin tuotantoon ei ole tutkimusta.

Lähteet:

Iltalehti 4.9.2019

Jama Dermatology (2018)

Aesthetic Surgery Journal (2018)

Mississippi University (2019)

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*