Oululaiset kokevat kierrättämisen helpoksi

Taloyhtiöiden kierrätyspisteet ovat monipuolistuneet. Kuva: Reetta Kehus

Kierrättäminen muuttuu ja monipuolistuu jatkuvasti. Suomessa on mahdollista kierrättää esimerkiksi metalli, lasi, pahvi, paperi, biojäte sekä pienelektroniikka. Uusimpia menetelmiä on muovipakkausten kierrättäminen. Useissa taloyhtiöissä voi kierrättää suuren osan edellä mainituista.  

Facebook-ryhmä Oulun puskaradioon julkaistun kierrättämistä koskevaan kyselyyn vastasi noin kuusisataa henkilöä. Kyselyssä kartoitettiin oululaisten kierrätystottumuksia ja kokemuksia kierrättämisestä. Suurin osa vastaajista kokee kierrätyspisteessään olevan tarpeeksi kierrätysmahdollisuuksia ja kierrättämisen olevan helppoa. Moni vastaajista kaipaisi pisteisiinsä kierrätysmahdollisuuksiksi lisäksi muovin ja tekstiilien keräystä.  

Neljäsosa vastaajista asuu omakotitalossa. He kokevat kierrätyksen haastavampana kuin esimerkiksi kerrostalossa asuvat.  

”Jokaiseen kotitalouteen (omakotitaloasujat) pitäisi olla mahdollista saada biojäte, muovi, lasi, metalli, paperi, kartonki omat keräyspisteet. Jätehuollon käytäntöjä pitäisi siis muuttaa. Koen liian vaativaksi lähteä kuljettamaan lajiteltuja jätteitä kolmen kilometrin päähän pyörällä tai kävellen (en omista autoa)”, kirjoittaa yksi vastanneista. 

Osa vastanneista ehdotti parannusideoita kierrättämisen helpottamiseksi omakotitaloalueella: 

‘’Voisi olla naapureiden kanssa yhteiset kierrätysastiat, ainakin biojätteelle ja ehkä paperille.’’ 

Kyselyyn vastanneita kierrättämiseen motivoi eniten ympäristövastuullisuus ja jätekustannuksissa säästäminen.  

Haluan materiaalien päätyvän kiertoon. Mielestäni jokaisella on velvollisuus huolehtia omista jätteistä. Ympäristö on minulle tärkeä”, kertoo yksi vastaajista.

Kierrättämiseen sitoudutaan

Oululainen Virpi Huhtala kierrättää arjessaan aktiivisesti. Huhtala asuu rivitalossa, jossa kierrätysmahdollisuuksia on monipuolisesti. Kierrätysastioista löytyy paikat lasille, metallille, paperille, kartongille, bio- ja sekajätteelle.  Huhtala toivoisi taloyhtiöönsä myös muoville omaa keräysastiaa. Hän pitää kierrättämistä arjessaan vaivattomana: 

“Kierrättäminen on helppoa, kun siihen sitoutuu.” 

Oululaiset toivovat useampiin kierrätyspisteisiin muovinkeräystä. Kuva: Reetta Kehus

Huhtala pohtii, kuinka kierrättäminen on muuttunut kymmenessä vuodessa. Aiemmin ei kierrätysmahdollisuuksia ollut yhtä laajasti. Siitä huolimatta kierrättäminen on ollut Huhtalan elämässä mukana aina. Hän muistelee, kuinka ennen vanhoista tekstiileistä tehtiin esimerkiksi tyynyjä.  

Oulussa toimivaan jätteenkäsittelykeskus Kiertokaareen Huhtala on ollut tyytyväinen. Hänestä on mukavaa, kuinka keskus on järjestänyt muun muassa lapsille opetustilaisuuksia jätteenkäsittelyyn liittyen. Kiertokaari huolehtii Oulussa jätteenkäsittelystä, jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta. 

Tekijät: Taru Kyllönen, Reetta Kehus ja Anni Männikkö

Lähteet:

Tilastokeskus: Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoin

Kiertokaari

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*