Oppilasmäärän kasvu sekä opetuksen rakenteelliset muutokset haastavat oppilaanohjausta

Psyykkisen tuen ja opiskelutaitojen ohjaamisen tarve on korostunut oppilaanohjauksen sisällöissä. (Kuva: Pixabay)

Laajentunut oppivelvollisuus ja alati muuttuvat opintosuunnitelmat haastavat oppilaanohjausta.  Opinto-ohjaajilla on entistä vähemmän aikaa yksittäiselle nuorelle. Samaan aikaan psyykkisen tuen tarve, opiskelutaitojen ja tehostetun ohjaamisen tarve on kasvanut.  Opinto-ohjaajan työn painopiste on muuttunut ja yksilöllisten vahvuuksien tunnistamiseen jää entistä vähemmän aikaa.

Jäälin yläasteen oppilaanohjaaja Meri Hirvonen on toiminut alalla 26 vuotta. Hän tunnustaa esiin nousseet haasteet. Polarisoituminen yhteiskunnassa on vahvistunut ja sitä kautta nuorien lähtökohta voi olla hyvin erilainen.

 ”Isot oppilasmäärät, työnkuvan väljä määrittely ja jatkuva riittämättömyyden tunne sekä ylityöt ovat läsnä jokapäiväisessä tekemisessä. Itseohjautuvuuden vaatimus on kasvanut kouluissa ja se haastaa nuoria. Perheillä ei ole välttämättä kykyä ohjata lasta”, Hirvonen kuvaa. 

Oppilaat eriarvoisessa asemassa asuinpaikan mukaan

Alueelliset ja koulukohtaiset erot korostuvat Ylen tekemässä kyselyssä. Suomen opinto-ohjaajat ry:n ja Opettajien ammattijärjestön suosituksen mukaan yhdellä opinto-ohjaajalla saisi olla enintään 200 oppilasta.  Oppilasmäärät vaihtelevat alle sadasta reiluun viiteensataan. Hirvosen oppilasmäärä on ollut viime vuosina noin 250 oppilasta.

”Perustan nuoren kohtaamisen laajan vahvuusnäkemyksen oppeihin. Harjoittelemme näitä taitoja oppilaiden kanssa koko yläkoulun ajan. Näin nuori oppii tunnistamaan oman persoonallisuuden vahvuudet ja hyödyntämään niitä koko opintopolun ajan.”  

Työskentelymallista huolimatta nuori saattaa tulla Hirvosen vastaanotolle ja pyytää häntä kertomaan, mitä hyvää hänessä on. Omien vahvuuksien tunnistaminen vaikuttaa itsetuntoon sekä vahvistaa toimijuuden tunnetta.

”Ohjaamisen painopiste on muuttumassa yhä enemmän valmentamisen suuntaan”, Hirvonen valottaa.

Mielikuvat alasta voivat johtaa harhapolulle

Sosiaalisen median vaikutus eri alojen trendikkyyteen voi olla joskus ammatinvalinnan peruste nuorelle. Herkässä iässä myös kavereiden valinnat voivat olla ratkaisevia. Nuoren tulevaisuuden kannalta on merkityksellistä, että oppilaanohjauksessa saa realistista tietoa alan työllisyydestä ja ammatin eri vaihtoehdoista.

Mahdollisuutta pohtia vaihtoehtoja, ettei heti tuputeta jotain. Myös realistinen kuvaus alasta ja ennen kaikkea työtehtävistä. Turhat ruusut ja kaunistelut pois”, jyväskyläläinen Elina kommentoi Ylelle.

Nuorten vastauksien perusteella muutosta kaivattiin edelleen eniten siihen, mitä aloja heille suositellaan lukion jälkeen. Kauppakorkean ja lääketieteellinen tiedekunnan sijaan unelma-ammatti voi löytyä vaikka luovalta alalta. Välivuoden sisältösuunnitelmiin kaivattiin ideoita ja yleistä tukea ajatukselle välivuodesta.

Yle: Opo suositteli nuorelle tytölle sairaanhoitajan uraa, koska ei uskonut tämän unelmaan – nyt Fanni Suomella, 26, on tärkeä neuvo opoille ja nuorille

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*