Oamkin opiskelijat eivät ole innoissaan muutosta Linnanmaan yhteiskampukselle

Oamkin kampusten muutto herättää ristiriitaisia tunteita. Kuva: Annika Veteli.

Suurin osa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista kokee Oamkin tilojen muuton tulevalle Linnanmaan yhteiskampukselle huonona asiana, selviää journalistiopiskelijoiden toteuttamasta kyselystä. Oamkin Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampusten on tarkoitus muuttaa Oulun yliopiston nykyisiin tiloihin vuonna 2020. Selvä enemmistö eli neljä viidestä kokee muuttoon liittyvän tiedotuksen olleen puutteellista ja jääneensä vaille mahdollisuutta vaikuttaa asiasta päätettäessä. Kyselyyn vastasi 158 tekniikan, luonnonvara-alan, liiketalouden ja kulttuurin opiskelijaa sekä neljä opettajaa.

Monipuolisia kursseja odotetaan

”Päästään sisäilmaongelmaisista työtiloista (ehkä) terveempiin työtiloihin. Saadaan remontoidut, modernit työtilat, jotka mukautuvat toivottavasti monenlaisiin tarpeisiin. Toivon, että myös yhteistyö ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa toimisi hyvin ja saataisiin tästä synergiaa. Saadaan esimerkiksi yhteistiloiksi studioita ja muita tiloja.”

Hyvänä asiana muutossa vastanneet mainitsevat sisäilmaongelmien helpottumisen, sillä Linnanmaan tilat peruskorjataan ennen käyttöönottoa. Kotkantien kampuksella ainakin luonnonvara-alan tiloissa opiskelijat kertovat kärsivänsä homeen vaikutuksista. Lisäksi opiskelijat toivovat yhteiskampukselta kurssitarjonnan laajenemista, ja uskovat muuton myötä yliopiston kursseille osallistumisen helpottuvan.

Kyselyssä positiivisena asiana nousi esiin myös lisääntyvä vuorovaikutus yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden välillä. Yhteisten tilojen arvellaan lisäävän kontakteja yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.

”Yhteistyön helpottuminen, voidaan panostaa parempaan opetukseen ja esim. laboratorioihin, laajempi opiskelijakunta ja mahdollisuus monitieteellisempään. Lisäksi omalta osaltani erityisesti se, kun on sekä amk:ssa että yliopistolla opiskelijana, opiskelu helpottuu huomattavasti kun ei tarvitse kahden paikan välillä kulkea.”

Myös Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso allekirjoittaa tämän. Paason mukaan pääosin taloudellisista syistä tapahtuva muutto tuo mukanaan myös positiivisia asioita, kuten vahvemman koulujen välisen yhteistyön. Samaan hengenvetoon Paaso toteaa kuitenkin, että opiskelutilojen mahduttaminen lähes puolta pienempään tilaan Linnanmaalle on haasteesta huolimatta mahdollista.

Tilanpuute huolettaa

”OAMK on mielestäni hyvässä rakennuksessa omalla puolellaan kaupunkia nyt, mutta säästösyistä sen siirtäminen jonnekin kauas missä on ehkä tarpeeksi tilaa tai ei, ehkä käytännössä kaikki järjestettävissä vielä paremmin tai vielä huonommin, en tiedä, kuulostaa erittäin epäilyttävältä.”

Juuri ahtaus ja tilanpuute nousivat yhdeksi kyselyyn vastanneiden suurimmista huolenaiheista. Opiskelijoita arvelutti julkisen liikenteen tungoksen ja moottoritien ruuhkat, asumisjärjestelyt sekä riittävä parkkipaikkojen määrä.

– Olemme katsoneet, että nykyiset Linnanmaan parkkipaikat riittävät jo pitkälle. Keskusteluissa on vilautettu pientä maksullisuutta parkkipaikkoihin, jotta esimerkiksi parkkialueelle kuulumattomat, ympäri vuoden pysäköidyt autot vähenisivät. Lisäksi kaavailuissa on kaupungin kanssa muun muassa edullisemmat bussimaksut, rehtori Jouko Paaso toteaa.

Kyselyyn vastanneet kantoivat huolta myös erikoistilojen, kuten tanssi- ja konserttisalien, toimivuudesta Linnanmaalle siirtymisen jälkeen. Rehtorin mukaan tanssinopiskelijoiden tilanne on vielä epävarma ja tällä hetkellä selvitetään kustannusarviota harjoitustiloille. Erillisiä esiintymistiloja Linnanmaalle ei ole näillä näkymin tulossa lainkaan.

Pienempien tilojen myötä osa kyselyyn vastanneista pohti, onko lähiopetus vähenemässä roimasti. Paason mukaan opetuksen laatu pysyy edelleen korkeana tilankäyttöä ja monimuoto-opetusta tehostamalla sekä lisäämällä verkko-opintomahdollisuuksia. Samalla käytännönläheinen ammattikorkeakouluprofiili pyritään pitämään vahvana yliopiston kanssa yhteisistä tiloista huolimatta.

Liian vähän informaatiota

”Päätös muutosta tehtiin hyvin suljetusti, eikä siitä tullut opiskelijoille juurikaan infoa. Itse muuton huonoja puolia on vaikea vielä sanoa, sillä paljon riippuu toteutuksesta. Huolenaiheita muuttoon liittyy paljon, ja mikäli asioita ei valmistella huolella kaikkien näkökulmia ja tarpeita ajatellen, monikin asia voi mennä huonompaan suuntaan.”

Suurin osa opiskelijoista koki saaneensa liian vähän tietoa muuttoon liittyen. Osa vastaajista ei tiennyt syytä, miksi ammattikorkeakoulu ylipäätään on muuttamassa yliopiston yhteyteen. Kyselyyn vastanneiden mukaan heiltä ei ole kysytty mielipidettä muuttoon eikä heitä ole kuultu myöhemminkään muuttoon liittyviin asioihin tai päätöksiin liittyen.

Rehtorin mukaan opiskelijoille on annettu riittävästi tietoa intranetin kautta ja heille on annettu myös mahdollisuus osallistua yhteiskampuksen suunnitteluun esimerkiksi erilaisilla pop up -tyyppisillä suunnittelutilaisuuksilla.

Kirjoittajat: Anna Asplund, Akseli Wiik, Elina Niskasaari

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*