Muutos on myös mahdollisuus Oulun tehtailla

Stora Enson Oulun tehtaan henkilöstöstä 2/3 työt loppuvat ensi vuoden lopussa. Kuva: Markku Eilola-Jokivirta

Stora Enso tiedotti toukokuussa, että se muuttaa Oulussa toimivan paperikone 7:n kartonkikoneeksi, ja että paperikone 6 ja arkittamo suljetaan. Käytyjen YT-neuvottelujen jälkeen työt loppuvat 365 henkilöltä Oulun tehtaalla.

Syyskuun alussa irtisanomiset konkretisoituivat, kun henkilöstölle jaettiin irtisanomisilmoitukset. Irtisanottavien viimeinen työssäolopäivä on pääsääntöisesti ensi vuoden 31.12.2020.

Paperinvalmistusta on tarkoitus jatkaa syyskuun loppuun yhtä aikaa muutostöiden kanssa. Muutos on suuri paitsi tehtaalla työskenteleville ja vaikuttaa koko Oulun seudun työllisyyteen.

”Työntekijät on jaettu kahteen ryhmään. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, eikä vaaratilanteilta ole vältytty työmaalla. Tilastoista näkee, ettei ajatus ole aina ollut mukana työn tekemisessä”,Stora Enson työsuojeluvaltuutettu Matti Tikkala tuskailee.

”Mielialat tehtaalla ovat vaihdelleet odottavasta jännittyneeseen. Nyt on rauhallista, kun ihmiset ovat alkaneet valmistautua tulevaan”, sanoo Oulun tehtaan henkilöstöpäällikkö Nina Leskinen.

Muutosturva auttaa uuden alkuun

Ensimmäinen merkki muutosturvan toteutumisesta oli työnhakupisteen avaaminen tehdasalueella. Palvelupiste avattiin syyskuun alussa ja se on työntekijöiden käytettävissä ensi vuoden loppuun. Työnhakupisteessä TE-toimiston ja konsulttiyritysten asiantuntijat auttavat irtisanottuja henkilökohtaisesti uuden työn tai koulupaikan etsimisessä. Pisteen palvelua on käyttänyt tähän mennessä noin kaksisataa henkilöä.

Oulun seudun ammattioppilaitoksen koulutusneuvojat ovat myös tavattavissa säännöllisesti tehtaalla. He kertovat alueelta löytyvistä koulutusmahdollisuuksista ja neuvovat miten koulutuksiin haetaan. Tehtaan esittelytilassa järjestettiin marraskuussa koulutustoreja, joilla myös Oulun ammattikorkeakoulu ja yliopisto esittelivät eri opintolinjojaan.

Keväällä on tarkoitus järjestää lisää koulutustoreja ja erillinen rekrytointipäivä pidetään maaliskuussa. Rekrytointipäivän aikana työnantajat pääsevät esittelemään toimintaansa ja voivat värvätä työntekijöitä. Paikalle on tulossa työnantajia joka puolelta Suomea.

Työssä olleessaan työntekijöillä on mahdollisuus käyttää tehtaan koulutusjärjestelmää nykyisessä työssä vaadittavien pätevyyksien ylläpitämiseen tai parantaakseen tietoteknisiä valmiuksia. Uutta työtä etsiville annetaan henkilökohtaista opastusta työhakemuksen ja ansioluettelon tekemisessä. Monella irtisanotulla edellisen hakemuksen tekemisestä on kulunut yli kaksikymmentä vuotta.

Lisäksi työnhakupisteessä on annettu eläke- ja yrittäjyysneuvontaa. Eläkkeelle siirtymisen mahdollisuudesta on moni käynyt keskustelemassa henkilökohtaisesti. Osa irtisanotuista on toiminut jo aiemmin sivutoimisena yrittäjänä ja useampi henkilö on käynyt infoissa kuuntelemassa mahdollisuuksista yrityksen perustamiseen.

Elämäntilanteet huomioidaan

”Stora Enson toisille tehtaille tai toisen työnantajan palvelukseen on siirtynyt noin kaksikymmentä henkilöä. Osa miettii opiskelujen aloittamista”, Matti Tikkala sanoo.

Jokaisen irtisanotun tilanne on erilainen ja yksilölliset tarpeet huomioidaan muutostilanteessa mahdollisuuksien mukaan. Osalle irtisanotuista jatketaan työsopimusta ja mahdollistetaan pääsy ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien kautta eläkeputkeen. Uuden työpaikan löytyessä toiselta työnantajalta on mahdollista siirtyä nopeasti uuden työnantajan palvelukseen.

”Moni on jo aloittanut opiskelut töiden ohessa, tai hakenut opintovapaata. Ihmisiä pyritään auttamaan mahdollisimman paljon muutoksen aikana”,Nina Leskinen kertoo.

Irtisanomisprosessin alusta asti henkilöstöä on tiedotettu säännöllisesti intranetin kautta, sähköpostilla, tehtaan info-tauluilla ja erilaisissa tiedostustilaisuuksissa. Tietoa haussa olevista työpaikoista ja koulutuksista on liikkunut myös kahvipöytäkeskusteluissa.

Kirjoittaja työskentelee prosessityöntekijänä Stora Enson Oulun tehtaalla.

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*