Monikulttuurinen seksuaalisuus valokeilassa

TietoiSeksi hanketta esittelemässä Minja Lappalainen ja mentori Pakhtaana Saadiq. Kuva: Joel Ollikkala

Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan teemapäivä järjestettiin Oulun pääkirjaston Laituri-salissa 25. marraskuuta. Teemapäivä oli YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kansainvälisen kampanjan huipentuma. Kampanjasta vastasi Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio.

Arviolta noin 50 000 naista Suomessa kohtaa vuosittain seksuaalista väkivaltaa. Kampanja kiinnittää huomiota naisten ihmisoikeuksiin, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja oikeuteen väkivallattomaan elämään.

Kampanjan oranssi tunnusväri symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta. Finlandia-talo ja Helsingin kaupunginteatteri saivat teemapäivän kunniaksi oranssin valaistuksen.

Yksi Oulun-tilaisuudessa esittäytyneistä oli TietoiSeksi-hanke, joka tukee Pohjois-Suomessa asuvien seksuaalioikeuksia ja -terveyttä sekä seksuaalisen väkivallan uhreja.

Hanke vastaa matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen Oulun ensi- ja turvakodin sekä Vuolle Setlementin kanssa.

Maksuttomia neuvontakäyntejä tarjotaan 1–5 kertaa.  Seksuaaliväkivaltaa kokeneella henkilölle maksutonta tukea on tarjolla pitempään. Lisäksi avataan puhelinneuvonta ja chat. Tarjolla on sekä yksilö- että ryhmäterapiaa.

Maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksella suuri tarve

TietoiSeksi-hankkeessa on koulutettu ensimmäinen ryhmä maahanmuuttajataustaisia seksuaaliterveysmentoreita. He tulevat edistämään seksuaalioikeuksia ja -terveyttä monikulttuurisissa yhteisöissä. Toiminnan vahvuutena on tilaajakohtaisesti räätälöidyt luennot. Näin varmistetaan viestin tavoittavan kohderyhmänsä.

Turvanpaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien määrän kasvaessa tuo kulttuurien monimuotoisuuden huomioiminen haasteita. Tietoisuuden lisääntymistä auttaa mentoritoiminnan jo valmis yhteistyö maahanmuuttajatoiminnassa.

Maahanmuuttajilla on tutkitusti suuri tarve seksuaaliterveyteen liittyvään tietoon ja palveluihin, mutta he jäävät hyvin vähälle, kertoo TietoiSeksi hankkeen hanketyöntekijä Minja Lappalainen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveystyön työmuodoissa tulisi huomioida kulttuurien monimuotoisuus. Ympäristön ollessa uusi ja puhumisen kulttuurin erilainen seksuaaliterveyden käsitteleminen on vaativaa.  ”Maahanmuuttoihin liittyy haasteita, joihin ammattilaisten tulisi löytää ratkaisuja”, Lappalainen toteaa.

Kirkko ohjeistaa kunniaväkivallasta

Oulun tuomiorovasti  Satu Saarinen käsitteli tilaisuudessa uskonnollisissa yhteisöissä ilmenevää seksuaalista väkivaltaa.

Saarinen kertoo kirkon parhaillaan työstävän ohjeistusta kunniaväkivaltaan. Sitä tullaan jakamaan paitsi muualta muuttaneille, myös suomalaisille. Oppaassa kerrotaan kunniaväkivallan piirteistä. Siinä myös selvennetään, mikä on väkivaltaa ja mikä kulttuuria.

Ohjeistuksessa selkeytetään esimerkiksi sitä, että isät eivät voi lyödä lapsiaan kunniaväkivallan nimissä eivätkä puuttua rajoittavasti tyttäriensä pukeutumiseen tai ulkona käyntiin. Ilmiöön on herätty, sillä sitä esiintyy myös Oulussa. Ohjeistuksessa avataan lisäksi sitä, millainen on suomalaisen lainsäädännön mukaan tuomittavaa.

Ympärileikkaukset uhkaavat Suomessa asuvia tyttöjä

Monikulttuuriset Siskot ry on monikulttuurinen kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan yhteisö. Toiminnan periaatteena on avoin yhteistyö eri tahojen kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä tekemällä opitaan ja helpotetaan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Yksi yhteisen toiminnan muodoista on ruoanlaitto: silloin jäsenet kokoontuvat valmistamaan suomalaisia herkkuja tai tutustumaan toisen kulttuurin ruokaan. Yhdessä toimittaessa ja puhuttaessa kielen oppiminen käy sujuvasti.

Yhdistystä tapahtumassa edusti Irene Tyni. Hän kertoi ympärileikkauksista, joista yhdistykselle on käynyt luennoimassa Ihmisoikeusliiton Solomie Teshome.

Tällä hetkellä kolme miljoonaa tyttöä maailmassa on vaarassa joutua ympärileikatuksi. Suomessa ympärileikkaus uhkaa arviolta 650–3 000 tyttöä.

Valistuksen piiriin on kuitenkin saatu miehiä. Heidän kauttansa kotimaihin kulkeutuva valistus muuttaa kulttuuria.

Monikulttuuristen Siskojen video Mikä on parasta Oulussa? palkittiin parhaana videona monikulttuurisen itsenäisyyspäivän juhlassa Helsingissä. Videon voi katsoa yhdistyksen Facebook-sivuilta.

Suomessa asuu jopa 3 000 tyttöä, jotka ovat vaarassa joutua silvotuiksi – ympärileikatut usein Somaliasta ja kurdialueilta

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*