Linnanmaalle muuttavia opiskelijoita huolettaa yhteiskampukselle syntyvä ilmapiiri

Oamkin kampusten muutto herättää ristiriitaisia tunteita. Kuva: Annika Veteli.

“Yliopistolaiset ovat sitä mieltä, että rahkeemme eivät riittäneet edes yliopistoon”, toteaa eräs ammattikorkeakouluopiskelija, joka vastasi kyselyyn Linnanmaan yhteiskampukselle muuton haasteista. Kyselyn tarkoituksena on selvittää Oamkin opiskelijoiden mielipiteitä ja asenteita muutosta sekä siitä, millainen opiskelupaikka tulevasta yhteiskampuksesta mahdollisesti muodostuu.

Oulun ammattikorkeakoulujen muutto koskee Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kampuksia ja tapahtuu syksyllä 2020. Aihetta on käsitelty jo paljon, mutta oppilaiden omat mielipiteet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Sosiaali- ja terveysala jää nykyiselle kampukselle, mutta heidän huolensa perustuu unohdetuksi tulemiseen.

Keräsimme vastaukset kyselylomakkeella, johon vastasi 192 opiskelijaa. Oulun ammattikorkeakouluissa opiskelee noin 8800 opiskelijaa, joten kyselyn avulla ei voida suoraan päätellä opiskelijoiden yleistä mielipidettä muutosta. Kyselyyn vastasi kuitenkin opiskelijoita jokaiselta Oamkin alalta, ja eniten vastaajia tuli kulttuurin-, tekniikan- ja luonnonvara-aloilta.

Koulumatkat ahtaalle yhteiskampukselle vaikeutuvat

Noin puolet vastaajista kertoi, että ajatus muutosta harmittavaa. Opiskelijoita huolestuttavat muun muassa tilojen ja parkkipaikkojen puute sekä uusiin tiloihin tottuminen. Vain 14 prosenttia vastaajista kertoo odottavansa muuttoa innolla. Loput vastaajista kokee, ettei muutto vaikuta heihin.

Valtaosa vastaajista ajattelee uuden kampuksen olevan ahdas ja vain seitsemän prosenttia uskoo sen tilojen riittävän kaikille opiskelijoille. Osalla vastaajista herää huoli siitä, ovatko uudet tilat toimivat rauhalliselle opiskelulle. Etenkin tanssin opiskelijoita tulevat tilat mietityttävät paljon. Moni heistä pelkää, että yhteiskampuksen tanssisalit ovat liian pieniä, ja niitä on liian vähän. Vastauksien perusteella parkkipaikkojen ahtaudesta ja ruokajonojen pituuksista ollaan myös huolissaan.

“Parkkipaikat täynnä, ruokalat täynnä, yliopisto täynnä”

Parkkipaikkojen puutteen lisäksi kaksi kolmasosaa kertoo koulumatkansa vaikeutuvan. Muutto on harvalla suunnitelmissa, joten monen koulumatka on julkisen liikenteen tai oman auton varassa. Joillekin vastanneista muutto lähemmäs ei ole edes mahdollista tai tarpeellista nykyisen asuinpaikan vuoksi.

Yliopistolaisten ennakkoluulot ammattikorkeakoululaisista huolestuttavat

Yksi suurimmista keskustelunaiheista koulujen käytävillä ja sosiaalisessa mediassa on ollut ammattikorkeakoulun ja yliopiston välinen vastakkainasettelu. Puolet vastaajista kertoo, ettei heillä ole ennakkoluuloja yliopisto-opiskelijoita kohtaan. 

Ammattikorkeakouluopiskelijoista osa ajattelee, että yliopistolaiset ovat ylimielisiä olemukseltaan, koska heidän koulutuksensa tekee heistä parempia ihmisiä ammattikorkeakoululaisiin verrattuna.

“Luulen, että he ovat akateemisempia ja vakavampia kuin me, mutta en usko sen vaikeuttavan toimeentulemista eikä sitä voi yleistää kaikkiin.”

Vaikka suurimmalla osalla ammattikorkeakoulu-opiskelijoista ei ennakkoluuloja yliopisto-opiskelijoita kohtaan ole, yllättävän moni ajattelee heihin kohdistuvan ennakkoluuloja. Vastaajista 45 prosenttia uskoo, että yliopisto-opiskelijat pitävät ammattikorkeakouluopiskelijoita alempiarvoisina ja suhtautuvat heihin ylimielisellä asenteella.

“Luulen, että osa yliopistolaisista ei tiedä, millaista ammattikorkeakoulussa on opiskella. Omaa alaani kohtaan en ole huomannut ennakkoluuloja, mutta selvästi tiettyjen alojen opiskelijoista on ennakkoluuloisia ajattelutapoja.”

Useat vastaajista kertovat, ettei mitään konfliktia eri korkeakoulujen opiskelijoiden välille synny ja opiskelut sujuvat sovussa, mutta tulevan yhteiskampuksen ilmapiiri aiheuttaa huolta vastaajien keskuudessa. Moni vastaaja kertoo tottuneensa tiiviiseen oppimisympäristöön ja pelkää ilmapiirin huononevan suurella kampuksella. Reilusti yli puolet vastaajista toivoo yhteistyötä kampuksien välille, mikä voisi estää kahtiajakautumista ja parantaa yhteishenkeä.

“Minua ennakkoluulot ei sen enempää huoleta. Toivon että yhteistyö yliopiston kanssa paranee ja saan mahdollisimman antoisat opinnot.”

Työryhmä: Saara Karjalainen, Jenna Louhela, Mari Molkoselkä, Emilia Pakkala

Infografiikka tehty Flourish Studiolla

 

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*