Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi suurista kaupungeista eniten Oulussa

Suurin syy lastensuojeluilmoituksiin on vanhemman päihteiden käyttö. Kuva: Pixabay

Oulussa tehtiin viime vuonna 7231 lastensuojeluilmoitusta. Ilmoitukset koskivat vajaata 4000 lasta, joista osasta oli tehty useampi ilmoitus. Ilmoitusten määrä kasvoi Oulussa edellisvuodesta reilut 12 prosenttia, ilmenee kuuden suurimman kaupungin hyvinvointipalveluita koskevassa vertailuissa.

Lisääntyneiden ilmoitusten taustalla vaikuttaa vuonna 2015 laissa säädetty ilmoituksentekovelvollisuus. Henkilöstön lastensuojeluun liittyvä koulutus on sekä kasvattanut ilmoitusten määrää että madaltanut kynnystä tehdä ilmoitus. Koulutuksen kohteena on ollut opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon henkilöstöä. Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen aiempaa paremmin on ollut pääosassa koulutuksessa.

”Meillä opettajilla on virka-asemassa velvollisuus tehdä ilmoitus heti, kun on syytä huoleen. Lastensuojeluilmoituksen teosta ilmoitetaan myös aina huoltajalle”, opettajana Oulussa toimiva Anna Virtanen (nimi muutettu) kertoo.

Virtanen jatkaa, että opettajien koulutusta lastensuojeluasioissa pitäisi lisätä. ”Neuvoa olen onneksi saanut omalta esimieheltäni ja koululla toimivalta oppilashuoltotiimiltä.”

”Kun huoli lapsen hyvinvoinnista herää, on hyvä, että tehdään lastensuojeluilmoitus”, Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen sanoo Kalevan haastattelussa. Hän huomauttaa, ettei ilmoitus automaattisesti johda lastensuojelun asiakkuuteen.

Tuoreimman tilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärä ikäluokassa 0−17 vuotta on Oulussa yli 2400, mikä on viisi prosenttia koko tarkasteltavasta ikäryhmästä. Vuositasolla kasvua on kahdeksan prosenttia, mikä on kuusikkokaupunkien vertailussa suurin.

Suurimmat syyt lastensuojeluilmoituksiin ovat vanhemman päihteiden käyttö, kehitystä vaarantavat olosuhteet, perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä mielenterveysongelmat. Myös lapsen oma käyttäytyminen voi johtaa ilmoituksen tekoon. Näitä syitä ovat esimerkiksi karkaaminen, väkivaltainen käytös ja rikoksina ilmenevä oireilu.

Lähde: Oulussa tehtiin viime vuonna 7 231 las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ta – määrä kasvoi suurista kaupungeista eniten, päihteet suurin syy ilmoituksiin

Tilastoja Oulusta

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*