Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lasku on tasaantunut

Digipelikulttuuri on syrjäyttänyt lasten liikkumista. Kuva: Nanni Niemelä

Viime vuosiin verrattuna viides- ja kahdeksasluokkalaisten fyysisen toimintakyvyn lasku on tasaantunut ja jopa kääntynyt nousuun valtakunnallisesti, kerrotaan opetushallituksen Move!-mittaustuloksissa. Silti yhä edelleen oppilaista reilulla 38 prosentilla fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Tytöillä ja pojilla on pienoisia eroja fyysisissä ominaisuuksissa.  

Arkiliikunta on vähentynyt lapsilla 

Filosofian tohtori ja liikuntatieteiden maisteri Seppo Pulkkisen mukaan lasten ja nuorten luonnollinen arkiliikunta on vähentynyt ja nykyään liikkuminen keskittyy yhä enemmän organisoidun järjestelmän piiriin.  

”Lasten luontaiseen liikkumiseen pohjautuvat leikit ja pihapelit ovat vähentyneet, ja niiden harrastamisen ikä on laskenut, koska nykyään aikuistutaan liian aikaisin.” 

Move!-mittauksen tarkoitus on kannustaa nuoria ja lapsia liikkumaan 

Move!-mittauksissa mitataan fyysisiä ominaisuuksia kuten kestävyyttä, nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta. Mittauksessa mitataan myös motorisia perustaitoja ja havaintomotorisia taitoja. Move!-mittauksen tulokset raportoidaan viides- ja kahdeksasluokkalaisten poikien ja tyttöjen ryhmissä. Vuoden 2023 tuloksissa raportoitiin noin 1 110 000 oppilaan tiedot.  

Move!-mittauksen tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, kerrotaan opetushallituksen Move!-mittaustulosten tiivistelmässä.  

Alueelliset erot tuloksissa olivat huomattavan suuria 

Move!-mittaustuloksissa on suuria alueellisia eroja. Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulokset olivat valtakunnallisia tuloksia parempia Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Helsingin alueilla.  

Pulkkisen mukaan alueellisiin eroihin vaikuttaa monikin asia.  

”Kyläkouluja on nykyään entistä harvemmassa, ja koulumatkat ovat pidentyneet valtakunnallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset on sullottu autoihin ja koulukuljetuksiin, minkä myötä heiltä viedään päivittäisestä ajasta tärkeimmät liikkumiseen soveltuvat ajat.” 

”Haja-asutusalueilla myös liikunnan harrastamisen mahdollisuudet ovat kaventuneet vähenevien lasten ja nuorten myötä.” 

Pulkkisen mukaan kaupungistuminen ei ole hyvä asia urheilun ja liikunnan näkökulmasta.  

”Kaupungistuminen näkyy väistämättä liikunta-aktiivisuudessakin. Asutuskeskuksissa pihapelikulttuuri on lähes kadonnut ilmiö eikä liikuntaa harrasteta muutoin kuin seuratoimintojen avulla.”  

Liikkumattomuus huolestuttavalla tasolla 

”Talouden kiristyminen näkyy väistämättä myös lasten ja nuorten liikunnan vähenemisessä, koska hinnat ovat nousseet niin seuratoiminnassa kuin urheiluvälineissäkin.” 

Vaikka tulokset eivät olleet enää laskeneet viime vuosiin verrattuna, Pulkkisen mukaan liikkumattomuus on huolestuttavalla tasolla.  

”Erityisesti lasten ja nuorten ylipainon syyt ovat suurimmaksi osaksi vähentyneen liikunnan seurauksesta johtuvaa.” 

”Lasten ja nuorten motivaatio ja innostus liikkumiseen tulisi olla sisäsyntyistä, ja sen synnyttämisessä aikuisilla on suuri merkitys.” 

Syksyn 2023 Move!-mittausten tulokset julkistettiin 13.12.2023.  

Move!-mittaustulokset

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*