Huonekasvit ovat hoivaajansa sielunruokaa

Englantilaisen Royal College Universityn tutkimuksen mukaan opiskelijoiden tarkkaavaisuus nousi peräti 70 prosentilla, jos huoneessa oli huonekasveja. Kuva: Pixabay

Huonekasvien kauniin ulkomuodon lisäksi ne ovat myös terveydelle hyväksi, sekä henkisesti että fyysisesti. Hyvinvointia edistävien vaikutustensa vuoksi kasveja käytetäänkin nykyään esimerkiksi terapian ja kuntoutuksen apuvälineinä.

Puutarhaterapeutti Tarja Takala-Hotti kertoo kasvien kanssa puuhailun auttavan muun muassa masentuneita, muistisairaita ja puhumattomia.

”Monelle se oma nimikkokasvi on tärkeä osa arjessa toimimista, ja jo pelkästään kasvien värit piristävät ja tuovat iloa potilaiden päiviin”, hän kertoo.

Terapeutin mukaan kasvia hoidettaessa vaikutus siirtyy helposti myös itse hoitajaan ja saa tämän kiinnittämään huomiota myös itsestään huolta pitämiseen.

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto Nasan tutkimuksen mukaan kirjorönsylilja on yksi eniten ilmaa puhdistavista kasveista. Kuva: Julia Ramstedt

Kun ihminen hoitaa luontoa, luonto hoitaa ihmistä

On tutkittu, että luontoympäristö vaikuttaa myönteisesti ihmisen hyvinvointiin. Jo 20 minuuttia luonnossa vaikuttaa positiivisesti sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen ja lihasten jännittyneisyyteen. Vaikutuksen toimintamekanismeja ei vielä kuitenkaan täysin tunneta.

Puutarhaterapia on osa green care -ajattelua eli luontolähteistä hyvinvointitoimintaa. Puutarhatoiminnassa on kysymys elvyttävien ja voimaannuttavien kokemusten tuottamisesta luontoavusteisesti. Tarkoitus on saada yksilö tiedostamaan omat psyykkiset voimavaransa ja hyödyntämään niitä entistä paremmin. Tarja Takala-Hotin mukaan ei ole olemassa ihmisryhmää, jolle puutarhaterapia ei sopisi.

”Ajatuksena on tehdä kasvien hoidosta tuloksellista ja tarpeeksi helppoa, jotta jokainen siihen pystyy”, hän kertoo.

”Esimerkiksi tomaatit ja paprikat ovat helppoja viljellä, ja huonekasveista muun muassa kultaköynnös selviää melkeinpä mistä vaan.”

Terapia antaa virikkeitä kaikille aisteille ja tukee samalla potilaiden henkistä ja fyysistä terveyttä. Samaa ajatusta voi Takala-Hotin mukaan soveltaa myös tavallisten ihmisten kodeissa olevien huonekasvien kanssa.

Kasvun ihme masennuksesta toipumisen tukena

Kasvien hoivaaminen ja niiden kukoistuksen aikaansaaminen voivat antaa tärkeitä hyvänolon tunteita ja onnistumisen kokemuksia. Esimerkiksi masennuksesta selviämisessä mainitun kaltaiset tunteet voivat olla erittäin voimaannuttavia.

Bristolin yliopiston tutkimuksessa 
maa-aineksella on havaittu olevan samanlaisia vaikutuksia aivoihin kuin masennuslääkkeillä. Kuva: Julia Ramstedt

Jo pelkästään mullan kanssa möyriminen hyödyttää masentunutta. Maa-aineksella on havaittu olevan samanlaisia vaikutuksia aivoihin kuin masennuslääkkeillä. Vaikutukset perustuvat oletettavasti immuunijärjestelmään, jolla on merkittävä rooli myös mielenterveyden vaalimisessa. Maan parissa möyriessä pääsee tekemisiin niin sanottujen hyvismikrobien kanssa.

 

Oululainen Mira Kakko on kokenut hyötyvänsä huonekasvien olemassaolosta suuresti sairastaessaan vaikeaa masennusta. Hän kertoo selvinneensä niiden avulla sairaudesta ilman lääkitystä tai ulkopuolista apua.

”Vaikeimpina aikoina kasvit olivat ainoa syy nousta sängynpohjalta ylös, kun ei niiden kuolevankaan halunnut. Kasvit toivat myös paljon sisältöä päiviin, joina ei olisi muuten tullut tehtyä muuta kuin tuijoteltua kelloa”, Kakko muistelee.

”Vaikean kasvin juurtuminen tai uuden kasvun ilmestyminen tuo väistämättä iloa surun keskelle.”

 

Luonnon terveysvaikutuksiin voi tutustua esimerkiksi täällä.

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*