Totta vai tarua – Säteileekö hiilivoimala enemmän kuin ydinvoimala?

Scientific American julkaisi Joulukuun 13. päivä 2007, kummastuttavan uutisen. Heidän mukaansa hiilivoimalat tuottavat enemmän säteilevää jätettä kuin perinteinen ydinvoimala. Väitteenä tämä kuulostaa hyvin epäintuitiiviselle väittämälle. Ydinvoimalat perinteisesti tuottavat voimaa raskaiden alkuaineiden fissiolla, jossa vapautuu säteilyä sivutuotteena.

Hiilivoimala on taas perinteiseen palamiseen perustuva energiantuotantomuoto. Yhdysvaltojen EPA:n (Envieromental protection agency) kertoo kuitenkin sivuillansa, että tuhkaan jää jäljelle näitä raskaita alkuaineita, kun kevyemmät alkuaineet taas palavat ja vapautuvat voimalasta ulos. Täten hiilivoimaloiden tuhkiin tiivistyy luonnollisesti säteileviä alkuaineita.

Hiilivoima ei tämän vuoksi voi säteillä enemmän kuin esimerkiksi ydinvoimala, jossa on para-aikaa käynnissä oleva fissioreaktio. Hiilivoimalan jätettä ei kuitenkaan tarkkailla yhtä paljon ja hiilivoiman avoimen rakenteen vuoksi jätettä vapautuu ympäristöön suuriakin määriä. Tämän jätteen määrää voi kontrolloida suodattimilla, mutta niidenkään toiminta ei ole täydellistä.

Voimme siis luotettavasti olettaa, että väittämä säteilevästä tuhkasta siis pitää paikkaansa.

Totta vai Tarua? 50/50

Ydinvoimalasta voi vapautua vapaasti ydinjätettä vain kaikkista katastrofaalisimmissa tilanteissaa. Vrt. Fukushima ja Tchernobyl. Säteilyturvakeskuksen tarkastaja Niina Leikoskea lainaten: “Ydinjätteiden säilytykseen on kehitetty säteilyn leviämistä estävää tekniikkaa ja sitä säädellään tiukasti, jolloin sitä ei leviä ympäristöön. Toisaalta ydinjäte, esim. käytetty polttoaine, säteilee paljon enemmän kuin kivihiililaitoksen tuhka tai lentotuhka, eikä sitä voida enää hyödyntää millään tavalla ja sen säilyttämiseksi on rakennettava erityisiä sijoituspaikkoja.”

Leikosken mukaan asian voi nähdä näin: “Vertailuissa käytettäviin laskennallisiin arvoihin vaikuttaa myös, mille ajalle säteilypäästöt lasketaan. Jos päästöt lasketaan 100 vuodelle ja huomioidaan maapallolle kiertämään jääneet ydinenergiasta syntyneet radionuklidit, ydinvoiman laskennalliset vertailuarvot nousevat hiilivoimaa suuremmiksi. Jos taas lasketaan päästöt yhtä vuotta kohti, ja maapallolla kiertävät radionuklidit jätetään huomioimatta, hiilivoiman vertailuarvot ovat suurempia.”

Pidemmällä aikavälillä siis ydinvoimala kyllä säteilee enemmän, mutta lyhyen aikavälin mittauksissa asia on selvästi hiilivoimala tuottaa suurempia määriä säteilyä. Väite on silti hänen mielestä epäilyttävä.

“Tuhka ja lentotuhka säteilee huomattavasti ydinjätteitä vähemmän, mutta tuhkan kokonaismäärä on suuri. Se, että hiilivoimalasta pääsee ympäristöön enemmän päästöjä eli mm. lentotuhkaa, ei ole riittävä perustelu väitteelle, että hiilivoimalat säteilevät ydinvoimalaitoksia enemmän ja tässä tapauksessa väite on vähän harhaanjohtava.“

Aiheesta muualla:
https://www.scientificamerican.com/article/coal-ash-is-more-radioactive-than-nuclear-waste/

https://www.epa.gov/radtown/radioactive-wastes-coal-fired-power-plants

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*