Totta vai tarua? Rasvahapot auttavat ADHD-lapsia keskittymään

Terveys-Hymyn useassa artikkelissa vuosien 2014-2019 välillä väitetään Eye Q -nimisen rasvahappovalmisteen auttavan ADHD-lapsia keskittymään. Hymyn artikkelissa todetaan, että ADHD:n hoidossa on saatu valmisteen avulla merkittäviä tuloksia muun muassa lukemisessa, oikeinkirjoituksessa ja tarkkaavaisuusongelmissa. 

Vuoden 2019 artikkelissa sanotaan, että niin lasten oppimisvaikeuksia kuin käytöshäiriöitäkin vastaan voidaan taistella menestyksellisesti rasvahappovalmisteen avulla. 

Eye Q -valmiste sisältää Omega-3- ja Omega-6-öljyjä. Omega-rasvahapot ehkäisevät monia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta sekä muistisairauksia. Niiden vaikutusta keskittymiseen ja tarkkaavaisuuteen on kuitenkin kyseenalaistettu, ja tutkimukset aiheesta ovat ristiriitaisia.

Suomen Lääkäriseura Duodecimin näytönastekatsauksessa todetaan, että monityydyttymättömät rasvahapot ovat ilmeisesti tehottomia ADHD:n hoidossa lapsilla ja nuorilla. Eri tavoin mitattuihin käytös- tai tunne-elämän oireisiin tai elämänlaatuun rasvahappolisällä ei yhdessäkään meta-analyysin tutkimuksista ollut merkitsevää vaikutusta.

Duodecimin Vältä viisaasti -suosituksessa taas kehoitetaan välttämään monityydyttymättömien rasvahappojen suosittelua lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa.

Hoitoa lääkkeillä vai rasvahapoilla?

Lastenpsykiatri Anita Puustjärven mukaan muutamat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yhdistelmärasvahappovalmisteista voi olla jonkinasteista hyötyä, mutta niitä ei voi suositella ensisijaisena hoitona ADHD-oireisiin. Puustjärven mukaan valmisteita voidaan tarvittaessa käyttää muiden hoitojen lisänä tai jos lääkehoito ei sovi tai tehoa. Tutkimuksen mukaan rasvahappovalmisteiden käyttö näyttäisi olevan turvallista.

Myös psykiatri Matti Huttunen kirjoittaa terveysportin uutisessa, että Omega-3-rasvahappojen myönteinen vaikutus on ilmennyt tutkimuksissa vain suuremmilla annoksilla ja on edellyttänyt, että eikosapentaeenihapon (EPA) päivittäinen määrä oli yli 500 mg. Huttusen mukaan ainakin osalla ADHD:sta kärsivillä lapsilla ja nuorilla saattaa harkita hoitoa rasvahapoilla ennen ADHD-lääkityksen kokeilua.

Potilaan lääkärilehden katsaukessa todetaan, että selviä lääketieteellisiä perusteita rasvahappolisien käytölle lasten ja nuorten hoidossa ei ainakaan vielä ole löydettävissä kirjallisuudesta. Potilaan lääkärilehti toteaa, että kalaöljyillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös neuropsykiatrisiin oireisiin. Tutkimuksia on kuitenkin melko vähän, niissä on metodologisia puutteita ja tulokset ovat osittain ristiriitaisia.

Totta vai tarua: Tarua

Toisin kuin Terveys-Hymyn artikkeleissa väitetään, ei ole riittävän kattavasti tutkittu, että lääkkeiden sijasta rasvahappovalmisteilla voitaisiin hoitaa ADHD:ta. Sitä ei suositella lasten tarkkaavaisuuden ongelmien hoitoon.

Lähteet: 

Potilaan lääkärilehti: Tehoavatko omega-3-rasvahapot nuorten mielenterveys- ja oppimishäiriöihin?

Matti Huttunen: ADHD:n lääkehoidon seurauksia

Anita Puustajärvi: Onko ruokavalion muuttamisesta apua ADHD-oireisiin?

Käypä hoito: Monityydyttymättömät rasvahapot lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa

Käypä Hoito Vältä viisaasti -suositus

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*