Sähköntuotannon rakenne muuttui huimasti vuosien aikana – tuulivoiman käyttö kasvoi räjähdysmäisesti

Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa on ollut reilussa nousussa kuluneen vuosikymmenen aikana. Tuulivoiman käyttö varsinkin on kasvanut paljon kymmenen vuoden takaisesta. Kuva: Miika Yliniemelä

Suomen sähköntuotannon rakenne on muuttunut huimasti reilun kymmenen vuoden takaiseen verrattuna. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on kasvanut paljon sähköntuotannossa ja fossiilisten energialähteiden sekä turpeen käyttö vähentynyt. Etenkin tuulivoiman käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti kymmenessä vuodessa.

Suomessa tuotettiin 86 prosenttia sähköstä fossiilivapaasti eli uusituvilla energianlähteillä ja ydinvoimalla vuonna 2021, ilmenee Tilastokeskuksen marraskuun alussa julkaistuissa tilastosta. Yli puolet sähköstä oli tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla sekä uusiutuvilla polttoaineilla. Vuonna 2010 uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus kokonaistuotannosta oli hieman yli 30 prosenttia. Ydinvoimalla tuotetun sähkön osuus kokonaistuotannosta pysyi muutaman prosentin vaihtelua lukuun ottamatta melkein samalla tasolla.

Uusiutuvien energialähteiden käytössä kasvua

Sähköntuotanto energialähteittäin: osuus kokonaistuotannosta vuosina 2010 ja 2021. Etenkin uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön kokonaistuotannosta on noussut parilla kymmenellä prosentilla reilun kymmenen vuoden aikana. Grafiikka: Miika Yliniemelä. Lähde: Tilastokeskus

Etenkin tuulivoima sai tuulta siipiensä alle 2010–2021 välisenä aikana. Vuonna 2021 tuulivoimalla tuotettiin 8,1 terawattituntia sähköä eli noin 12 prosenttia Suomen sähkön kokonaistuotannosta. Määrä oli lähemmäs 28 kertainen verrattuna vuonna 2010 tuulivoimalla tuotettuun sähköön, joka oli 0,294 terawattituntia. Tuulivoima ei kuitenkaan suuresta kasvustaan huolimatta ole tilastojen mukaan vielä suurin uusiutuva energialähde. Esimerkiksi vesivoimalla tuotettiin sähköä viime vuonna noin 15,6 terawattituntia, joka oli kokonaistuotannosta hieman vajaa 23 prosenttia. Vesivoimalla tuotetun sähkön määrässä on vuosittaista vaihtelua, joka johtuu vesitilanteesta.

Aurinkovoimakin on vuosien varrella kasvanut mutta ei merkittävästi. Se kattoi vuonna 2021 vain marginaalisen osan kokonaissähköntuotannosta.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2010 ja 2021 välisenä aikana. Suurin nousu viimeisen vuosikymmenen aikana on havaittavissa tuulivoimassa. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö on vähentynyt huomattavasti. Grafiikka: Miika Yliniemelä. Lähde: Tilastokeskus

Lisäksi sekä fossiilisten polttoaineiden että myös turpeen käyttö sähköntuotannossa reilun kymmenen vuoden aikana vähentyi merkittävästi. Vielä vuonna 2010 fossiiliset polttoaineet ja turve kattoivat kokonaistuotannosta yli 40 prosenttia, kun taas viime vuonna kyseisillä energialähteillä tuotettu sähkö oli vain 14 prosenttia kokonaissähköntuotannosta.

Tilastokeskus: Fossiilivapaan sähkön tuotannon osuus nousi 86 %:iin vonna 2021 

Tilastokeskus: 12b4 — Sähkön tuotanto energialähteittäin ja kokonaiskulutus, 2000–2021 

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*