Oulussa kuudenneksi eniten viharikosepäilyjä vuonna 2020

Poliisiammattikorkeakoulu julkaisi vuosittaisen raportin Suomessa esiintyvästä viharikollisuudesta. Kuva: Pixabay

Poliisi sai tietoonsa kaikkiaan 852 viharikosepäilyä vuoden 2020 aikana. Viharikosepäilyjen määrä koki laskua verrattuna vuoteen 2019, jolloin viharikokseksi luokiteltuja ilmoituksia kirjattiin poliisin toimesta 899 kappaletta. 

Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuutta koskevan raportin mukaan Oulussa kirjattiin määrällisesti kuudenneksi eniten viharikosilmoituksia. Oulun edellä tilastoissa olivat etelän suuret kaupungit, kuten Helsinki, Vantaa ja Turku.

Viharikosilmoituksia tilastoitiin yhteensä 32 kappaletta. Päärikosepäilyjä liittyen viharikoksiin oli Oulun alueella yhteensä 43 kappaletta. Rikosilmoituksessa voi olla useampia asianomistajia, mikä selittää päärikosten korkeamman lukumäärän tilastoissa. Päärikoksella viitataan kuhunkin ilmoituksen asianomistajaan kohdistuneeseen vakavimpaan rikosnimikkeeseen.

Asukaslukuun suhteutettuna Oulun viharikosepäilyjen määrät eivät ole vertailussa maan kärkeä. Raportissa todetaan, että alueelliset erot asukaslukuun suhteutettuna eivät kerro suoraan siitä, onko viharikosten määrä kasvussa, vai tunnistetaanko epäillyt viharikokset toisilla alueilla paremmin.

Viharikokset siirtyivät ravintoloista naapurustoon

Koronavirusepidemian aikana käyttöönotetut ravintolarajoitukset ovat vaikuttaneet anniskeluravintoloissa tapahtuneiden viharikosten määrään merkittävästi. Baariympäristöön liittyviä epäilyjä kirjattiin puolet vähemmän kuin edellisvuotena. Yleisin paikka viharikoksen toteuttamiselle on määrällisesti tie, katu tai tori.

Vastapainona vähentyneille anniskeluravintoloissa tapahtuville viharikoksille, rikosilmoituksia kirjattiin enemmän asuintaloista ja niiden pihoilta. Naapurien määrä viharikoksesta epäiltyinä kasvoi huomattavasti viime vuoden aikana. Yleisimpänä viharikosmotiivina on yli 75 prosentin osuudella asianomaisen etninen tai kansallinen tausta. 

Viharikokseksi epäillyt tapaukset luokitellaan usein vasta tutkinnan myöhemmässä vaiheessa. Poliisi itse luokittelee viharikoksiksi vain noin viidesosan kaikista viharikosepäilyistä. Luokittelua ei pidetä välttämättömänä, mutta poliisi pyrkii merkitsemään kaikki osittainkin viharikokseen viittaavat epäilyt erillisellä viharikoskoodilla. 

Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Jenita Rauta kertoo Ylelle, että Poliisihallitus on valmistelemassa uutta viharikosohjeistusta, joka tulee olemaan aiempaa ohjetta laajempi. Tilastoja tulkitessa on oleellista huomioida, että viharikosluokituksen lisääminen rikosilmoitukseen ei ole pakollista. Tutkimuksessa on havaittu, että useat ihmiset eivät ole alttiita ilmoittamaan havaitsemastaan epäillystä rikoksesta poliisille.

Rauta, Jenita (2021): Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2020

Yle: Viharikostilastoissa myönteinen kehitys: erityisesti kiihottaminen kansanryhmää vastaan väheni – epäilyjen määrä ravintoloissa laski rajoitusten ansiosta

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*