Valoa tutkitaan nyt uudella tavalla Oulussa – havaintokävelyllä pohditaan kaupunkivalaistusta oululaisten silmin  

Havaintokävelyllä hankittiin tietoa kaupunkivalaistuksen suunnittelun tueksi.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön Turvallinen ja kestävä pimeä -hanke järjesti maaliskuun aikana useita havaintokävelyjä ympäri Oulun keskustaa. Kyseessä on tutkimus, jonka tavoitteena on kerätä tietoa kaupunkivalaistuksen suunnittelun tueksi.  

Kävelyn aikana havainnoitiin hämärää ja pimeää. Pohdittiin luonnon valoa sekä keinovalaistusta. Osallistujat pääsivät kertomaan, minkälaisen valaistuksen kokevat miellyttäväksi tai epämiellyttäväksi. Kävelyn aikana keskusteltiin myös, millaisesta valaistuksesta tulee epämiellyttävä tai turvaton olo. Tutkijat kuvasivat osallistujien havainnoimia alueita sekä nauhoittivat puhetta koko kävelyn ajan.  

Tutkimuksen toteuttaa kolmen hengen tutkijaryhmä, jonka jäsenet ovat löytäneet toisensa valaistussuunnittelu-koulutuksen kautta. Yksi tutkijoista, Riikka Vuorenmaa, kertoo tutkimuksen olevan vasta alussa. Hän myös mainitsee kevään havaintokävelyiden saavan jatkoa ensi syksynä.  

“Kävelyllä kokeillaan uutta osallistumisen tapaa. Tarkoitus on, että syksyllä tehdään väliaikainen installaatio, jossa olisi mukana Oulussa asuvia ihmisiä.” 

Installaatio tarkoittaa johonkin tilaan tehtyä taidetta, joka käyttää hyväkseen tilan ominaisuuksia. 

Vastaavanlaista tutkimusta ei ole Vuorenmaan tiedon mukaan järjestetty aiemmin muualla. Havaintokävely on saanut vaikutteita taiteesta sekä aiemmin eri puolilla maailmaa järjestetyissä valokävelyistä. Oulussa järjestettävän havaintokävelyn on tarkoitus laajentua tulevaisuudessa muualle Eurooppaan. Silloin vertaillaan ihmisten kokemuksia pimeästä eri puolilla Eurooppaa.  

Tällä hetkellä tutkimus keskittyy kuitenkin Oulun keskustan valaistukseen. Tarkoituksena on kerätä mitattavan tiedon rinnalle myös kokemuspohjaista tietoa valaistuksesta. Tutkimuksesta saatavaa tietoa käytetään kaupunkivalaistuksen suunnittelun tukena ja sillä pyritään selvittämään, milloin valaistus on oululaisten mielestä tarpeellista ja kuka valaistusta silloin käyttää. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka voimakasta valaistuksen tarvitsee olla. Ylimääräistä energian kulutusta on tarkoitus välttää ekologisista sekä taloudellisista syistä.  

Vuorenmaa kertoo Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön tekevän yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa. Joissain paikoissa valaistuksen suunnitelmat ovat kuitenkin jo niin pitkällä, ettei tutkimuksessa kerätty tieto välttämättä ehdi vaikuttamaan niihin. Tulevaisuuden valaistussuunnittelussa tullaan ottamaan huomioon myös valaistuksen säätely. Valaistus voi olla esimerkiksi erilaista aamulla kuin illalla tai sen mukaan, liikkuuko alueella ketään. 

Oulussa tapahtuu

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*