Totta vai tarua? Oulusta on tulossa perussuomalaisuuden pääkaupunki

”Oulusta on tulossa perussuomalaisuuden pääkaupunki”, väittää kansanedustaja Sebastian Tynkkynen Twitterissä julkaisemansa kuvan yhteydessä 30. elokuuta.

Tynkkynen perustelee väitettään sillä, että Perussuomalaisten (PS) pitämissä puheissa yleisömäärä on alkanut kasvaa Oulussa. Hän lisää tviittinsä lopussa, että ”herääminen on alkanut.”

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Oulussa äänestettiin Perussuomalaisia toiseksi eniten 2019 vuoden eduskuntavaaleissa. Äänet jakautuivat kolmeen eniten ääniä saaneeseen puolueeseen seuraavanlaisesti:

1. Keskusta 20,6%

2. Perussuomalaiset 19,7%

3. Kokoomus 16,1%

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Perussuomalaisia äänestetään verrattain paljon Oulussa. Perussuomalaiset ovat olleet ehdolla eduskuntavaaleissa vuosien 1999-2019 ajan. Kehitys on ollut Oulussa noususuhdanteista.

Kaavio kuvaa, kuinka paljon ääniä Perussuomalaiset ovat saaneet prosentuaalisesti kaikista äänistä eduskuntavaaleissa Oulussa. Alussa kannatus on ollut vähäisempää, mutta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa oululaiset alkoivat kannattaa puoluetta enemmän, minkä jälkeen on pysytty 15-20 %:n äänimäärissä.

Perussuomalaisten kannatus Suomessa

Vaalipiireittäin perussuomalaisia kannatettiin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa eniten Satakunnan vaalipiirissä. Tulokset jakautuivat seuraavanlaisesti kolmeen suurimpaan kannatusalueeseen:

1. Satakunnan vaalipiiri 24,1 %

2. Hämeen vaalipiiri 21,0 %

3. Oulun vaalipiiri 20,4 %

Vertailukohtana vielä Helsingin vaalipiiri 12,3 %

Edellä mainittuja vaalipiirien suurimpia kaupunkeja vertaamalla tulos jakautuu hieman eri tavalla:

1. Pori 24,6 % (Satakunnan vaalipiiri)

2. Oulu 19,7 %

3. Hämeenlinna 19,6 % (Hämeen vaalipiiri)

Helsinki 12,3 %

Eniten Perussuomalaisia kannattavien vaalipiirien suurimpia kaupunkeja vertaamalla Oulu on toisena tilastoissa. Pelkästään vaalipiirejä vertaamalla Oulu on kolmantena. Kun vertailee samalla tavalla Suomen kymmentä suurinta kaupunkia, Pori on tilastoissa ensimmäisenä Perussuomalaisten kannatuksessa. Oulu sijoittuu tällä listauksella kolmanneksi.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten kannatus jakautui Suomen suurimmissa kaupungeissa näin:

1. Pori 24,6 %

2. Lahti 21,0 %

3. Oulu 19,7 %

4. Hämeenlinna 19,6 %

5. Vantaa 18,3 %

6. Turku 15,7 %

7. Jyväskylä 15,1 %

8. Tampere 14,9 %

9. Helsinki 12,3 %

10. Espoo 11,5 %

Vertaamalla vain Suomen suurimpia kaupunkeja ei saada täysin todenmukaista kuvaa siitä, onko Oulusta tulossa Tynkkysen tviitin mukaisesti perusuomalaisuuden pääkaupunki. Tämän listauksen ulkopuolelle jää pienemmät kaupungit ja kunnat, joissa voi väkilukuun suhteutettuna olla enemmänkin kannatusta Perussuomalaisille. Kymmentä suurinta kaupunkia vertaamalla Oulu on sijalla kolme ja perussuomalaisuuden pääkaupunki olisi näin ollen Pori, joka on tilastossa ensimmäisenä.

Totta vai tarua? 50/50

Vaikka Oulussa kannatetaan Perussuomalaisia verrattain paljon, lienee turhan aikaista olla julistamassa siitä puolueen pääkaupunkia. Vaikka kannatus on ollut tähän asti nousussa, voi tulevaisuuden tapahtumat vaikuttaa oululaisten äänestyskäyttäytymiseen seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Koko valtion tasolla Perussuomalaisten kannatus on ollut nousussa viime vuosina. Tuleekin ottaa huomioon, että vaikka kannatus kasvaisi Oulussa, voi se kasvaa myös muissa kaupungeissa ja siten tilastollisesti Oulu ei nousisi täysin kärkeen. Tutkimustyön tulosten perusteella Porissa kannatetaan Perussuomalaisia eniten nyt.

Jasmin Kareinen ja Saana Tuisku

Lähteet:

Tilastokeskus: https://www.stat.fi/

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*