Kalastusta Oulun seudulla läpi historian

Lohipato Muhoksella. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon perusnäyttely

Oulua ei mielletä nykypäivänä merestä ja kalastuksesta eläväksi kaupungiksi, jota se on läpi historiansa ajan ollut. Vuosisadat ja vallitsevat valtakunnat vaihtuivat, mutta kalastus pysyi aina 1940-luvulle asti. Oulujoki oli kuuluisa lohijoki, jonka antimia englantilaiset lohilordit saapuivat ihastelemaan aikansa turisteina.

Patomuotoinen kalastus aikansa tehokalastusta

Ruotsin vallan aikana pohjoisen lohijoet kuten Kemijoki, Tornionjoki ja Oulujoki olivat kruunun hallitsemia runsassaaliisia lohijokia. Lohen jokipyyntiin liittyi myös valitettava vuosisatojen ajan oikeuksista jatkunut kiistely, jossa kruunu ja talonpojat kamppailivat omistuksesta loheen ja sen kalastamiseen. Kemi-, Ii- ja Oulujoessa lohenkalastus määrättiin lopulta manttaalitaloille vuoden 1618 Schedingin sopimuksessa kiinteää veroa vastaan. Sopimus oli voimassa pitkään, yli 300 vuotta.

Oulujoella vakiintui 1800-luvun alkuun mennessä kolme kruunun lohipatoa, joiden kalastusta hallinnoi yhtenäinen lohenkalastusyhtiö. Tärkeimmät patopaikat Oulussa lohen kalastusta varten olivat Merikosken, Turkan ja Muohoksen pato. Paikalliset maanomistajat saattoivat myös kalastaa omilla yksityisillä padoillaan.

Kulta-ajoista elinkeinon päättymiseen

Lohenkalastuksen kulta-aikaa Oulun seudulla oli 1700-luvun loppupuoli, ja 1800-luvullakin pohjoisen joet tarjosivat vielä erinomaisia lohisaaliita. 1600-luvulla Kemijoesta kerrotaan saataneen jopa 360 tonnin vuotuisia lohisaaliita. Tähän lukuun on syytä suhtautua melkoisella varauksella, sillä liioitellut kalajutut olivat käsite jo tuolloin. Pikkuhiljaa 1900-luvulle tultaessa, Oulujoella harjoitettu tukinuitto, tehostunut merikalastus, kalastuksen vapautuminen myös lohipatojen ulkopuolelle ja alajuoksun liian ottavat padot heikensivät saalista. Lopulta lohennousu Oulujokeen päättyi kokonaan Merikosken 1940 rakennettuun voimalan patoon. Voimalaitoksen pato laittoi pisteen monta sataa vuotta kestäneelle elinkeinolle Oulujoella. Suomi oli tuolloin sodassa, ja sähkön riittävyys myös pohjoiseen oli turvattava.

Oulujoen lohisaaliin määriä vuosittain. Luvuista on havaittavissa selvää laskua tultaessa 1900-luvulle. (Lähde: Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu)

Käytettyjä kalastustekniikoita

Lohipadon pienoismalli Pohjois-Pohjanmaan museossa. Pato oli pitkään suosituin ja tehokkain nousulohen kalastusmuoto.
Merta oli myös tehokas kalanpyyntikeino. Sitä käytettiin usein patokalastuksen yhteydessä.
Verkkopyydys on ikiaikainen kalastusmuoto. Karjalasta on löydetty jopa 10 000 vuotta vanha kehittynyt esihistoriallinen verkkopyydys.
Nuotta kuuluu myös tehokkaisiin pyydyksiin.
Koukkukalastus oli aikansa vapaa-ajan kalastusta.

Kalastusta Oulun seudulla 2020-luvulla

Nykypäivänä Oulun seudulla vapaita kunnollisia lohijokia ovat vain Simojoki ja Tornionjoki. Lisäksi mereltä kalastetaan muun muassa siikaa, muikkua, lohta ja madetta. Enää Oulussa kalastus ei kuitenkaan ole merkittävä elinkeino, ja se mielletään suurimmaksi osaksi vapaa-ajan harrastukseksi, jota voi harjoittaa läpi vuoden.

Oulun kaupunki omistaa vesialueita 6 500 hehtaaria, joista merialuetta ja jokisuistoa on noin 5 600 hehtaaria. Sisävesistä tärkeimmät ovat Oulujoki, Sanginjoki, Pyykösjoki, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi. Ylikiimingistä Ahmasjärvi on kaupungin omistama. Suosittuja vapaa-ajan kalastuksen muotoja ovat onginta, virvelöinti, vetouistelu, pilkkiminen ja perhokalastus. Myös katiska ja verkkokalastus on paikoin mahdollista. Voimalaitosyhtiö istuttaa vapaa-ajan kalastusta varten korvauksena Oulujokeen pienen määrän kalaa, joten nykypäivänäkin on mahdollista saada saaliiksi jalokalaa. Myös Oulujoen lohiportaita pitkin lohta onnistuu nousemaan vähäisiä määriä Merikosken ohitse kalastajien iloksi.

Oulun kaupungin vesialueilla kalastaakseen on hankittava luvat, joita ovat valtiollinen kalastuksenhoitomaksu, sekä jokaiselle numeroidulle vesialueelle suunnattu omakohtainen lupa. Voit käydä tarkastamassa eri vesialueiden rajat ja luvat Oulun kaupungin sivuilta ouka.fi.

LÄHTEET:

Haastateltavat: Arja Keskitalo, kuraattori sekä Mika Sarkkinen, arkeologi, Pohjois-Pohjanmaan museo.

Pohjois-Pohjanmaan museon perusnäyttely

Oulun kaupungin verkkosivut

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Kuvat:

Pohjois-Pohjanmaan museon perusnäyttely

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*