Totta vai tarua? Ulkomaisen työvoiman osuus Suomessa tulee kasvamaan tulevaisuudessa

Lauri Ihalainen väittää Demokraattiin kirjoittamassaan kolumnissa (11.10.2017) ulkomaisen työvoiman osuuden kasvavan tulevaisuudessa Suomessa. Hän esittää syiksi globalisaatiota, maahanmuuttoa ja Suomen ikärakenteen muutosta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työikäinen väestö tulee vähentymään ikärakenteen muutoksen takia samalla kun suurin osa maahanmuuttajista on työikäisiä. Myös vierastyövoiman käyttö on yleistynyt, erityisesti virolaiset työntekijät rakennusalalla. Lisäksi Tilastokeskuksesta selviää, että vähintään toisen asteen koulutuksen suorittaneiden maastamuutto on kasvanut vuoden 2009 jälkeen nopeasti. Sekä maastamuutto, maahanmuutto että vierastyövoima ovat kaikkein yleisintä Etelä-Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Alueelliset erot ovat toki suuret, pohjoisempana tämä kehitys on ollut lievempää. Pääpiirteittäin väite kuitenkin pitää paikkansa. Laura Lindeman työ- ja elinkeinoministeriöstä vahvistaa, että tämä kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan.

Lähteet:
Tilastokeskus: http://www.stat.fi/til/palhy/2011/palhy_2011_2012-10-03_tie_001_fi.html, http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_tie_001_fi.html

Laura Lindeman, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*