OYS:lla käyty eutanasiakeskustelu kääntyi saattohoidon kehittämiseen

Paneelissa olivat osallisena erikoislääkäri Vesa Koivukangas (vas.), erikoissairaanhoitaja Anitta Koivisto, kokemusasiantuntija Raili Saarenpää, piispa Samuel Salmi, erikoislääkäri Eeva Rahko ja lehtori Pia Mäenpää.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa järjestetyssä paneelikeskustelussa heijastui eutanasiavastaisuus. Esille nousivat vahvasti monet eutanasiaan liittyvät eettiset ja käytännölliset ongelmat, kuten eutanasiapäätöksen tekeminen, lääkäreiden omantunnonvapaus ja heille lankeava vastuu sekä eutanasian väärinkäyttö.

Paneelin järjesti Oulun seurakuntien oppilaitostyö ja sairaalasielunhoito, ja seurakunta oli tapahtumassa muutenkin vahvasti mukana. Paneelin tarkoituksena oli keskustella eutanasian laillistamiseen liittyvistä eettisistä ja käytännöllisistä kysymyksistä.

Yleisöstä tuli kommentteja monista eri näkökulmista. Pappina toimiva Pekka Elonheimo huomautti, että lainsäädäntö toisi lääkärille vain oikeuden päättää siitä, milloin potilas saa pyytää eutanasiaa. Tämä ei herättänyt panelisteissa sen enempää kommentteja, vaan he keskittyivät enemmänkin perustelemaan omia kantojaan.

Hyvä saattohoito korostui

Panelistit pitivät hyvää saattohoitoa riittävänä keinona varmistaa hyvä ja kivuton kuolema. Tärkeäksi koettiin myös asioiden luonnollinen kulku, johon ei haluta puuttua.

Panelistit pitivät tärkeänä saattohoidon kehittämistä ja potilaan ja lääkärin välisen luottamuksen rakentamista. Saattohoito halutaan tuoda mahdollisimman lähelle potilasta, mahdollisuuksien mukaan myös potilaan kotiin.

Erikoislääkäri Eeva Rahkon mukaan on olemassa tutkimustietoa, jonka mukaan eutanasian mahdollisuus aiheuttaa taakkaa paitsi lääkäreille, myös potilaille näiden kokiessa olevansa riippakivi, josta voitaisiin päästä myös eroon. Kaikki vaihtoehtoiset hoitokeinot tullaan joka tapauksessa käyttämään, laillistettiin eutanasia tai ei.

Eutanasialla tarkoitetaan nykyisin toisen elämän aktiivista päättämistä tämän omasta tahdosta, eli käytännössä avustettua itsemurhaa.

Eutanasia on tällä hetkellä Euroopassa laillinen Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä. Suomessa eutanasian tekemisestä voi tällä hetkellä saada jopa kahdeksan vuotta vankeutta.

Eutanasian laillistamisesta on tehty vuosien aikana joitain kansalaisaloitteita, jotka eivät kuitenkaan ole päätyneet eduskunnan käsittelyyn.

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*