MIKE-muistisairaan työväline on saanut hyvän vastaanoton

photo-256887_640

Oulussa kehitetty MIKE-työväline on saanut hyvän vastaanoton muistisairaiden kanssa työskentelevien terveydenhoidon ammattilaisten parissa. Muistialan ammattilaisilta saadun palautteen mukaan työvälinettä pidetään selkeänä ja helposti käyttöönotettavana.

Maaret Meriläinen Oulun seudun muistiyhdistyksestä on yksi MIKE-työvälineen kehittäjistä. Hän kertoo, että MIKE Roadshow -koulutuskiertueilla tuote on otettu ilolla vastaan. ”Koulutuskiertueilla kysytyn palautteen mukaan 80 prosenttia muistialan ammattilaisista pitää MIKEn kaltaista työvälinettä tarpeellisena, ja 70 prosenttia aikoo kokeilla välinettä omassa työssään.”

MIKE Roadshow -koulutuskiertue on käynyt syksyn aikana kahdeksalla eri paikkakunnalla. Tarkoituksena on tavoittaa noin tuhat muistityön ammattilaista.

Meriläisen mukaan työvälineen sisältöä ei ole tällä hetkellä tarkoitus muokata, mutta tulevaisuudessa kehittämismuutokset ovat mahdollisia, mikäli rahoitus aloitetaan uudelleen. Työväline on jo valmis käytettäväksi, mutta koulutuskiertueen aikana se on saanut myös kehitysideoita: ”Haaveissa olisi MIKEen liittyvät nettisivut, josta löytyisi tietenkin välineen käytön menetelmät, ja muun muassa opinnäytetöitä käytännön työntekijöiden avuksi”, Meriläinen kertoo.

”Salaisena haaveena” Meriläisellä olisi, että työväline käännettäisiin englannin kielelle. Vuosi sitten Meriläinen oli esittelemässä toista tuotetta Alzheimer Europe -konferenssissa Skotlannissa. Konferenssi antoi uskoa siihen, että MIKE voi levitä kansainvälisille markkinoille, ja tällöin englannin kielelle kääntäminen olisi välttämätöntä.

Meriläinen toivoo muistisairaiden saavan MIKEn avulla oman äänensä kuuluviin.

”Ydinviestinä on, että MIKEN avulla saadaan esiin muistisairaan oma ääni, ja tuetaan tunnetta itsemääräämisoikeuden säilymisestä”, Meriläinen summaa.

MIKE pähkinänkuoressa

  • Oulussa kehitetty muistisairaan elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline.
  • Sisältää kysymyslomakkeen, jonka avulla muistisairaan toiveet ja tarpeet saadaan kartoitettua.
  • MIKEn tiedonkeruumenetelmät ovat haastattelu ja toiminnan havainnointi.
  • Tarkoitettu kotona asuville, lievästä tai keskivaikeasta muistisairaudesta kärsiville ihmisille.

 

Lue lisää:

Innokylä https://www.innokyla.fi/web/verstas1459877/etusivu/-/verstas/perustiedot

MIKEopas  http://eloisaika-fi-bin.directo.fi/@Bin/4640c667f00cf55b856d494651f1f757/1448537084/application/pdf/178058/01MIKE-manuaali.pdf

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*