Totta vai tarua? Kaupungin kustantamia vaippoja annetaan vammaisille ja vanhuksille kaksi kappaletta vuorokautta kohti

Yle: ”Joku aika sitten Oulun kaupunki kilpailutti hygieniatarvikkeet ja päätti sen jälkeen, että kaupungin kustantamia vaippoja annetaan vammaisille ja vanhuksille kaksi kappaletta vuorokautta kohti.”

Yle uutisoi 11.10.2017 kehitysvammaisten palveluasumisen kilpailuttamisesta. Pääpaino uutisessa oli kehitysvammaisten palveluasumisen palveluntuottajien toiminnassa sekä kaupungin tekemissä kilpailutuksissa. Artikkeliin oli nostettu mukaan myös hoitotarvikkeiden kilpailutus, josta väitettiin, että hoitotarvikkeista esimerkiksi vaippoja myönnetään vain kaksi kappaletta per vuorokausi kaikille vanhuksille ja vammaisille.

Väite on osittain totta. Oulun kaupunki on kilpailuttanut kehitysvammaisten asumispalvelut viimeksi vuonna 2017. Kilpailutuksesta vastaa Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta.

Hoitotarvikkeiden kilpailutus sen sijaan ei ole hyvinvointilautakunnan vastuulla.

Hankintapäällikkö Juha Putkonen Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kertoo, että hoitotarvikkeiden, eli myös vaippojen, kilpailutusprosessi tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintayksikön toimesta.

Päätöksen kilpailutuksesta tekevät yhdessä ns. Erva, eli erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit, johon kuuluu Pohjois-Suomen alueella Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Kainuun sairaanhoitopiiri sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.

Kilpailutukset suoritetaan koko Erva-alueella. Esimerkiksi hoitotarvikkeita kilpailutettaessa tarvikkeiden laatuun ja arviointiin osallistuu hankintatyöryhmä, joka koostuu hoitotyön asiantuntijoista eri puolilta sairaanhoitopiirejä. Viimeisin inkontinenssituotteiden kilpailuttaminen on tehty vuonna 2016.

Hankintalakiin kirjattu kansallinen kynnysarvo kilpailuttamisille on 60 000 euroa. Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvion mukaan hoitotarvikkeiden osuus investoinneista oli sairaanhoitopiirin alueella noin 53 miljoonaa euroa vuonna 2016. Viimeisimmän kilpailutuksen mukaan inkontinenssituotteiden osuus hoitotarvikkeisiin kulutetusta rahasta koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on noin neljä miljoonaa euroa.

Päätökset hoitotarvikkeista tekee hoitohenkilökunta, ei kaupunki

Kun yksittäisellä henkilöllä ilmenee sairauden, vammaisuuden, onnettomuuden tai jonkin muun syyn vuoksi inkontinenssia, tulee hänen hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Lääkäri tutkii syyn inkontinenssille ja lähettää potilaan mahdollisesti jatkotutkimuksiin. Mikäli inkontinenssi ei ole hoidettavissa lääke- tai leikkaushoidolla, antaa lääkäri määräyksen potilaalle myönnettävistä vaipoista, eli inkontinenssituotteista.

Inkontinenssituotteita annetaan keskivaikeaan tai vaikeaan inkontinenssin hoitoon. Inkontinenssissa on kolme vaikeusastetta. Vaikeusaste määrittää sen, millaiset vaippatuotteet potilaalle sopivat ja kuinka monta kappaletta potilas niitä vuorokausittain tarvitsee. Oulun kaupungin ohjeistus on, että niin kutsutuilla housuvaipoilla pärjäävä potilas saa kaupungin kustantamia housuvaippoja kaksi kappaletta päivässä. Vaikeaan inkontinenssiin käytettäviä vyö-, teippi- tai kouruvaippoja kaupunki kustantaa neljä kappaletta vuorokaudessa. Tällaisten vaippojen imukyky on noin 3000 millilitraa. Ihminen erittää virtsaa noin 1000 – 2000 millilitraa vuorokaudessa.

Ulosteinkontinenssissa asiakkaan tarve vaippoihin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvion tekevät potilaalle lähetteen kirjoittava lääkäri sekä potilaan hoidosta vastaava hoitaja.

Totta vai tarua? 50/50

 

Lähteet:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Talous- ja toimintasuunnitelma 2017–2019

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397

Hyvinvointilautakunnan ohjeistus hoitotarvikejakelusta

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/hoito-ja-apuvalineet

https://www.ouka.fi/documents/52058/17421441/Talousarvio2018-ja-suunnitelma2019-2020-kaupunginjohtajan-esitys-9-10-2017.pdf/ba05d7be-e733-47b1-af57-6e482eacb32f

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Kokousmateriaali%20sislttyyppi/Pia%20Peteri%20-%20Talousarvion%20valmistelu%202018.pdf

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00929

 

 

 

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*